Endringer i kommunens SFO-tilbud

Fra og med 1.1.2019 vil det bli endringer i SFO-tilbudet på kommunens barneskoler.

SFO tilbudMålet for endringene er å imøtekomme foreldre og familiers behov  for SFO-plass på en bedre måte enn i dag.

Følgende tilbud vil bli gjeldende:

  • Morgentilbud
  • 2 faste dager pr. uke
  • 3 dager pr. uke, fleksibel ordning
  • 4 faste dager pr. uke
  • 5 dager pr. uke (full plass)
  • Dagtilbud, mulighet til å kjøpe en enkeltdag på SFO hvor man allerede har barn i SFO-tilbudet

SFO på Rønholt skole holdes åpen i skolens ferier. Ordningen hvor Rønholt SFO må benytte seg av SFO-tilbudet på Rugtvedt skole avvikles.

Kommunen kommer med ytterligere informasjon etterhvert.