Gjelder faktura for opphold barnehage – august

På grunn av ferieavvikling vil søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid bli behandlet i løpet av august

Endringen vil gjelde fra 1. august, og vil bli medregnet på faktura for september.

 Ved spørsmål, ta kontakt med skole – og barnehageadministrasjonen