Høring Helse- og omsorgsplan Bamble kommune

Helse- og omsorgsplan ligger nå til høring

 

 

I forbindelse med utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene,

er det utarbeidet Helse- og omsorgsplan i Bamble kommune

Høringsfrist: 22.07.18

Vedlagt følger Helse- og omsorgsplan høringsversjon og høringsbrev.