Informasjon fra kommuneoverlegen

Høye badevanntemperaturer har ført til oppblomstring av vibriobakterier

4 personer har blitt alvorlig syke av Vibrio- bakterien etter bading i Oslofjorden. I tillegg er den samme bakterien og andre vibrioarter påvist i sår- og øregangsprøver hos pasienter langs Oslofjorden, Telemarkskysten og Sørlandskysten.

Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsbetennelse, smertefull hudbetennelse, mage-tarm infeksjon og sårinfeksjon til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning.

Smitte kan skje ved bading gjennom sår eller ved inntak av rå sjømat som østers og andre skjell. Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet.

Eldre og personer med svekket immunforsvar, kroniske leversykdommer og blodsykdommer er spesielt utsatte og anbefales å unngå bading eller nedsvelging av varmt sjøvann.

Risikoen for utsatte personer kan reduseres ved kun å ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
Personer med åpne sår bør unngå bading eller dekke disse med heldekkende, vanntett plaster i utsatte områder ved høy vanntemperatur.

Ta kontakt med lege ved mistanke om smitte.

Kommuneoverlegen anbefaler alle utenfor risikogruppene å fortsette med bading.

Utdypende informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.