Informasjon fra Statens strålevern

Råd om egenberedskap

EgenberedskapStatens strålevern vil med dette informere om at det fra 1. november kommer jodtabletter til salgs på apotekene. Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper tabletter for hjemmelagring.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Vi gjør dere spesielt oppmerksomme på at de tablettene som kommer til salgs i apotekene har en annen dosering enn de som kommunene hittil har kunnet hente ut fra det sentrale lageret.

Informasjon om jodtabletter

Se mer informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Sist oppdatert: 21. desember 2018