Klipp hekk og busker

Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

trafikksikkerhet

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt  nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom  med avkjørsel til veg eller gang‐ og sykkelveg? Da  har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din  avkjørsel. (jf. Vegloven §31 og §43).

Les mer - klikk på bildet!