Møt Ruben

Ny rådgiver på landbruk og naturforvaltning

Ruben Selmer Ruben Selmer startet 1. august i jobben som ansvarlig for landbrukssaker i Bamble. Han har overtatt etter Anne Øvrum som gikk av med pensjon. Ruben har ansvar for tradisjonelle landbrukssaker som produksjonstilskudd, avlingsskadeerstatning, lovsaker og annet som angår landbruket.

Ruben er 35 år og har nå bosatt seg i Langesund med familien. Han er opprinnelig fra Skien, men har familie i Bamble. Han har variert utdannelse og yrkeserfaring med fagutdanning som rørlegger før han etter noen år i dette yrket tok utdanning videre med agronom på Søve, økologi og naturforvaltning på Høgskolen i Bø og til slutt master i skogbruk på NMBU (tidligere landbrukshøyskolen) på ÅS.

Alle saker som skal til kommunen skal sendes postmottak@bamble.kommune.no

Kontaktinformasjon:

epost: RubenNikolai.Selmer@bamble.kommune.no

Telefon: 35 96 51 04

Sist oppdatert: 21. desember 2018