Rådmannens budsjettforslag - Vekst og utvikling med god økonomisk styring og nødvendig omstilling

Budsjett og handlingsprogram for perioden 2019-2022 skal behandles av kommunestyret den 13. desember, og du kan nå lese Rådmannens forslag på kommunens hjemmesider.

Forside budsjettforslagBudsjettet framlegges med følgende hovedføringer i handlingsplanperioden:

  • Vekst og utvikling i skole
  • Vekst og utvikling i idrett, kultur og folkehelse
  • Vekst og utvikling i tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne
  • Vekst og utvikling i tilbudet til personer med rus og psykiatri
  • Vekst og utvikling i integrering og kvalifisering til arbeidslivet
  • Handlingsrom med god økonomistyring og nødvendig omstilling

Handlingsplanperioden vil være preget av store investeringer for å utvikle kommunens tjenestetilbud. Satsingen på Grasmyr vil være viktig for å kunne gi all ungdom et likeverdig og godt skoletilbud, samt gode arenaer for fysisk- og kulturell fostring i og utenfor skoletid.

I en konkurranse om nye innbyggere og næringsetablering, er kommunens tjenestetilbud og attraktivitet viktig. Nye, friske lokaler for skole, kultur og idrettsaktiviteter, og et tett samspill med videregående skole, vil bli lagt merke til for de som søker etter å bosette og etablere seg i Grenland.

Forslaget til budsjett og handlingsprogram bygger på Utfordringsnotatet som ble vedtatt av kommunestyret i september. Trykk på linkene under for å lese dokumentene.


Utfordringsnotatet 2019-2022

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Sist oppdatert: 21. desember 2018