Skatteoppkreverkontoret stenges

Kontoret er stengt i uke 30 og 31.