Vanningsrestriksjoner

Bamble kommune minner om vanningsrestriksjoner.

VannrestriksjonerAbonnenter med husnummer som ender på like tall (0,2,4,6,8) kan vanne på datoer som ender på like tall (0,2,4,6,8) med håndholdt slange i tidrommet 20:00 til 22:00.

Abonnenter med husnummer som ender på ulike tall (1,3,5,7,9) kan vanne på datoer som ender på ulike tall (1,3,5,7,9) med håndholdt slange i tidsrommet 20:00 til 22:00.

Vanning med spreder er ikke tillatt. Vanning med kanne/bøtte er tillatt når man vil.

Det er ikke tillatt for hytter/fritidseiendommer å benytte slange til vanning, kun vanning med kanne/bøtte.

Kommunen oppfordrer alle til å vise moderasjon i vannforbruket. Dersom vannforbruket øker for mye vil totalforbud gjeninnføres.