Vannrestriksjoner

Vannforbruket har roet seg, derfor reduserer vi forbudet noe.

VannrestriksjonerAbonnenter med husnummer som ender på like tall (0,2,4,6,8) kan vanne på datoer som ender på like tall (0,2,4,6,8). Disse kan vanne med håndholdt slange i tidsrommet 20:00 til 22:00.

Abonnenter med husnummer som ender på ulike tall (1,3,5,7,9) kan vanne på datoer som ender på ulike tall (1,3,5,7,9). Disse kan vanne med håndholdt slange i tidsrommet 20:00 til 22:00.

Vanning med spreder er ikke tillatt.

Vanning med kanne/bøtte er tillatt når man vil.

Det er ikke tillatt for hytter/fritidseiendommer å benytte slange til vanning, kun vanning med kanne/bøtte.

Kommunen oppfordrer alle til å vise moderasjon i vannforbruket. Dersom vannforbruket øker for mye vil totalforbud gjeninnføres.