21 søkere til rådmannens stilling

Søkelisten over en erstatter til rådmann Tore Marthinsens jobb i Bamble kommune er klar. 21 personer ønsker jobben hans, hvorav 7 kvinner og 13 menn.  En søker er unntatt offentlighet.