RISIKOEN VED KJØP AV SVART ARBEID

Risikoen er større enn mange tror – du kan faktisk havne bak murene for å kjøpe svart arbeid

Svart arbeid er ulovlig. Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan bli straffet for økonomisk kriminalitet ved svart arbeid.

Å kjøpe eller tilby tjenester svart, er ikke lov i Norge, verken om du betaler kontant eller via bank. Hvis det kan bevises at kjøper bevisst har medvirket til unndragelse av skatter og avgifter, kan kjøper straffes for medvirkning til svart arbeid. Både den som tilbyr og den som kjøper svarte tjenester, kan i alvorlige tilfeller risikere å bli tatt for overtredelse av straffebestemmelser i skatteforvaltningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven. Dersom du blir tatt for medvirkning til svart arbeid, kan du i verste fall bli dømt til fengsel.

Svart arbeid er tillegg umoralsk. En arbeidstaker som ikke betaler skatt, bidrar ikke til fellesskapet. På denne måten er det å arbeide svart nesten det samme som å stjele fra de andre i samfunnet.

Det «geniale» med svart arbeid er at det tilsynelatende ser ut til å være en vinn-vinn-situasjon. Den som utfører arbeidet slipper å betale skatt, mens den som får utført svart arbeid får arbeidet litt billigere. Taperen er imidlertid oss, eller staten som vi også i denne sammenhengen kalles.

Kjøper du varer eller tjenester svart gjør du det samtidig vanskelig for de seriøse bedriftene som velger å drive hvitt. Hvis de som driver hvitt ikke klarer å konkurrere med de som driver svart, kan konsekvensen bli at mange mister jobben sin.

Det unndras skatt for et beløp her til lands som er svimlende stort. Pengene kunne vært brukt til fellesgoder vår velferdsstat er så avhengig av og som vi som et solidarisk og humant samfunn trenger.

Hvordan handle hvitt
Har du et prosjekt du ønsker utført på boligen din og vil være sikker på at du henvender deg til en seriøs bedrift?

 Her er noen tips til hva du kan gjøre:

Vurder alltid: Er denne avtalen for god til å være sann? Er prisen for god til å være sann?

 • Husk da kostnadsbildet: timelønn for arbeider, utgifter lokaler, administrasjonsutgifter, skatter og avgifter osv. Gitt alt dette, er det mulig å vaske bilen innvendig og utvendig for XXXX kroner?
 • Er svaret at det går sannsynligvis ikke, da er det mye som tyder på at du ikke bør inngå avtale med denne aktøren.
 • Husk at «høy nok» pris likevel ikke er noen garanti for at alt er i orden!

Ikke betal kontant!

 • Krev faktura

Krev firmaattest

 • Firmaattesten er en utskrift fra Foretaksregisteret med opplysninger om et bestemt foretak.
 • Firmaattest kan benyttes som legitimasjon for foretaket. Långivere, kunder og leverandører krever stadig oftere at du kan legge fram en fersk firmaattest.
 • Bedrifter skal ha firmaattest.

Krev attest for betalte skatter og avgifter

 • Attesten dokumenterer at virksomheten/personen er registrert i merverdiavgiftregisteret
 • Attesten viser om virksomheten/personen skylder skatt/merverdiavgift

Sjekk følgende i f.eks. www.proff.no(husk at det er ett års etterslep i proff.no)

 • Organisasjonsnummer
 • MVA-registrering
 • Registrering i NAV Arbeidstaker – arbeidsgiverregister (AA-register)
 • År i drift
 • Økonomisk situasjon, kredittsjekk
 • Antall ansatte

Vær obs ved skatterestanser, revisoranmerkninger eller hyppig bytte av revisor.

Foretak med omsetning over 50.000,- skal være momsregistrert.

Handlehvitt.no

Nettsiden handlehvitt.no drives av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Her er det samlet informasjon som gjør det lettere for deg som forbruker å handle hvitt.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som skal gjøre det enklere for håndverksbedrifter å vise at de er seriøse i sitt arbeid.

For å søke opp en bedrift, kan du enkelt gå inn på dibk.no og bruke foretakets navn eller organisasjonsnummer for å sjekke at alt er i orden.

 

Med hilsen Skatteoppkreverkontoret i Bamble

Sist oppdatert: 06. september 2018