INFLUENSAVAKSINERING 2020

På følgende dager og steder er det influensavaksinering uten timebestilling. Legekontorene har timebestilling.

 

Det skal være trygt å komme å vaksinere seg. Munnbind vil være tilgjengelig for de som ønsker. Vi registrerer alle, også med telefon nr. i tilfelle smittesporing.

Om du er i karantene, har symptomer på luftveisinfeksjon, akutt sykdom eller har vært utenlands siste 14 dager skal du ikke møte opp.

Vi vil ta 50 kr for konsultasjonen. Frikort gjelder ikke på vaksinasjonskontoret.

Betalingsform: kort

Risikogrupper:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:

o   diabetes mellitus, type 1 og 2

o   kronisk lungesykdom (inkludert astma)

o   kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

o   kronisk leversvikt

o   kronisk nyresvikt

o   kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

o   nedsatt immunforsvar

o   svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o   annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper

Helsepersonell som har pasientkontakt.
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter.

Sist oppdatert: 19. oktober 2020