Informasjon om helsestasjonen

Her får du informasjon om helsestasjon, jordmor, skolehelsetjenesten, vaksinasjonskontor og miljøterapeuter i skolen.  

Les dette før du besøker helsestasjonen

Nyfødte
Vi tilbyr først og fremst konsultasjoner til nyfødte og barn som skal ha vaksiner ved 6 uker, 3 mnd, 5-6 mnd, 12 mnd og 15 mnd.

Andre etter avtale
Andre barn med behov møter etter avtale. De som har behov kan ringe helsestasjonen for avtale på 35 96 51 65.

Jordmor
Konsultasjon hos jordmor etter avtale. Vi reiser ikke på hjemmebesøk. Nyfødte følges opp på helsestasjonen.  

Alle må være friske
Alle som besøker helsestasjonen skal være friske. Vi tar ikke imot personer og husstandsmedlemmer som er i karantene eller isolasjon.  

Vi oppfordrer til at kun én av foreldrene følger, og at man kommer uten søsken.

Ring hvis du er i tvil, eller trenger å prate med helsesykepleier, mye kan gjøres på telefon. Vaksinasjon Vaksinasjonskontoret er åpent for timeavtale på torsdager.

Telefontid (tlf. 35 96 51 85) tirsdag kl 13-15 og torsdag kl 10-11. Vi har ikke pneumokokkvaksine, leverandør kan ikke levere.    

For ungdommer
Helsestasjon for ungdom er åpen for timeavtale mandag kl 15-17.  Ring 35965165 for avtale.

Benytt verandadøren ved helsestasjonen som inngang, følgeperson må vente utenfor.  

Skolehelsetjenesten Helsesykepleier på skolen vil være tilgjengelig på telefon i arbeidstiden. Tilgjengeligheten er i perioder begrenset, fordi de har andre helsefaglige oppgaver andre steder i kommunen.  De ringer tilbake når de er ledige.

Videregående skole:
Croftholmen: Eva Lill Nodeland Tolo, tlf: 48164939. Tilgjengelig mandag og onsdag fra 09.00 – 14.00
Grasmyr: Anette Folserås Lunde, tlf: 40917907. Tilgjengelig tirsdag og torsdag kl.09.00 – 14.00
Helsesykepleierne vil ellers måtte bistå kommunen med andre helsefaglige oppgaver i denne perioden, slik at tilbudet vil kunne endres. Det vil da gis beskjed.  

Grunnskolen:
Stathelle barneskole: Solfrid 48164974
Langesund barneskole: Anniken 97992891
Rugtvedt skole: 47674731
Rønholt skole: Hanne 48165096
Langesund ungdomsskole: Benedicte:47620135
Herre skole: Anniken 97992891
Grasmyr ungdomsskole: kontakt helsestasjonen 35965165  

Miljøterapeuter i skolen
Miljøterapeuter i skolen vil være tilgjengelig på telefon for barn, ungdom og foreldre med behov. Tilgjengeligheten kan i perioder være begrenset, de ringer tilbake når de er ledige.
Grasmyr ungdomsskole: Merete: 48165048
Langesund ungdomsskole: Benedicte:47620135
Rønholt og Herre skole: Jim:48165050
Langesund barneskole: Nina:91365112.
Rugtvedt skole: Hanne:48165049
Stathelle barneskole: Åshild:48165047

Sist oppdatert: 18. oktober 2020