Skatteetaten overtar kommunens oppgaver

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

 

Overtar flere oppgaver

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

 

Ingen skatteoppkrever 

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

Mer informasjon finner du på Skatteetatens nettsider

 

Hvis du har fått en faktura vedr. vann og avløp, barnehage, husleie eller kommunale avgifter skal du fortsatt kontakte Bamble kommune.

Sist oppdatert: 29. oktober 2020