«Bli med-midler»

Bamble kommune har en pengepott de gjerne vil dele ut: – Bli med oss, da vel!

Bamble kommune ønsker at alle barn, ungdommer og unge voksne skal ha mulighet til å delta på kultur-, idretts- og fritidstilbudene som tilbys i kommunen. Kommunen har i den anledning opprettet bli med-midlene. I tillegg til kommunen, bidrar Telemark Idrettskrets med tildelte midler fra Gjensidigstiftlesen. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil de er brukt opp. Ordningen administreres av virksomhet for kultur.

For hvem: Barn og unge i alderen 0 til og med 26 år, som er berørt av lavinntekt.

Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner som bidrar til at barn og unge, berørt av lavinntekt, kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Hvor mye: Ikke en øvre grense, men søkander vil bli vurdert i henhold til søknad. I ordningen kan det støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper, leirer og evt lommpenger ved deltakelse.

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen): I utganspunktet ønsker vi at laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) står som søker etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter eller barnevernstjenesten og familier eller unge voksne kan også søke på bli med-midlene.

Krav til søknaden: Kommunens søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet. Søknadsskjema finnes på kommunes hjemmesider.

Krav til rapportskjemaet: Midlene betales ut etterskuddsvis, etter at rapportskjema er levert. Husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. I utganspunktet forskutterer vi ikke midler, men søker man om dette, må eventuell dokumentasjon på utgifter ettersendes.

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med bli med-midlenes kontaktperson Karl-Fredrik Velle på 414 25 526 eller karl-fredrik.velle@bamble.kommune.no.

Sist oppdatert: 02. januar 2020