Oppvekst og kulturutvalget enstemmig

En gledens dag for Oppvekst- og kulturutvalget.

Oppvekst og kulturutvalget behandlet i utvalgsmøtet onsdag 5. juni sak om «Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg».

Utvalget gledet seg stort over det arbeidet som er gjort i utviklingsfasen og gikk enstemmig inn for at hovedprosjektet starter opp.

 

OK utvalget