FRAMDRIFTSPLAN

  

 Aktivitet

 Tidspunkt

 Utlysning av konkurransen

 27.03.2018

 Frist for å levere forespørsel om deltakelse i konkurransen (prekvalifisering)

 02.05.2018, kl.12.00

 Evaluering av oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og utsendelse av invitasjon til å inngi tilbud  

 09.05.2018

 Informasjonsmøte

 29.05.2018

 Spørsmålsfrist

 30.08.2018

 Tilbudsfrist

 20.09.2018, kl.12.00

 Evaluering

 21.09.2018

 Forhandlingsmøter

 08 og 15.11 - 2018

 Valg av leverandør og meddelelse

 16 – 21.11.2018

 Karensperiode 10 dager

 15.11.2018

 Kontraktsinngåelse utviklingsfase/samspillsfase

 08.12.2018

 Tilbudets vedståelsesfrist

 08.05.2019