Helse og omsorg

Enheten helse og omsorg har ansvar for kommunens helse-, sosial- og omsorgstjenester. Visjonen er: Vår fleksibilitet - din trygghet.