Psykisk helse

Nustadskolevei 16, 3970 Langesund       -       Telefon  40 91 79 18      -       Epost:postmottak@bamble.kommune.no

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere,

Kan ta kontakt med helsesøstertjenesten, familie og barnevern.

Psykisk helse for voksne

Er du over 18 år og bor i Bamble eller oppholder deg i kommunen, kan du få hjelp av kommunens psykisk helseteam. Alle tjenester er gratis. Behov for oppfølging vil bli vurdert i henhold til ditt behov for nødvendig helsehjelp.

Kontaktinformasjon

All telefon henvendelse rettes til psykisk helseteam tlf 409 17 918 / 35 96 50 00 i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.30. 
Akutte henvendelser formidles via legevakten på telefon 35 96 55 20.

Brosjyre

SØKNADSSKJEMA

Følgende tjenester kan søkes

Oppfølging

Psykisk helse gir oppfølging til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet. Oppfølgingen skjer ofte i samarbeid med:

Mer om tjenesten Psykiske helsetjenester

Mer om tjenesten Psykososialt kriseteam

Sist oppdatert: 24. august 2016