Rus

3970 Langesund      -      Telefon 35 96 50 00      -      Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Rusomsorg for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trernger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere,

Kan ta kontakt med helsesøstertjenesten, familie og barnevern.

Rusomsorg for voksne

Er du over 18 år og bor i Bamble eller oppholder deg i kommunen, kan du få hjelp av kommunens rusomsorg. Alle tjenester er gratis. Behov for oppfølging vil bli vurdert i henhold til ditt behov for nødvendig helsehjelp.

Rusomsorgen består av: Rusteam, uteteam og bemannede boliger.

Kontaktinformasjon

Henvendelse til rusomsorgen rettes på tlf. 481 64 990, mandag - fredag 08.00-15.30. 
Akutte henvendelser formidles via legevakten på telefon 35 96 55 20.

Søknadsskjema

Utfordringer med rus

Har du utfordringer med rus, eller er bekymret for en som ruser seg, kan du ta kontakt med kommunens rusteam på telefon 481 64 990, mandag - fredag 08.00-15.30, eller med kommunens servicetorg 35 96 50 00 .

Bekymringsmelding til rusomsorgen

Målsetting

Det er vårt mål å bidra til at personer med rusproblemer får individuell oppfølging og behandling, for bedre å bli i stand til å mestre et rusfritt liv. Rusteamet arbeider etter følgende verdier:

 • Alle har rett til å ta egne valg og er ansvarlig for konsekvensene av dem. Rehabilitering er basert på frivillighet.
 • Alle skal få mulighet til å slippe og ruse seg.
 • Det erindividuelle behov og ressurser som vektlegges i endringsarbeidet.
 • Samarbeidet skal være preget av gjensidig respekt, forutsigbarhet og likeverd.

Følgende tjenester kan tilbys

 • Henvising til behandling for rusmiddelavhengige
 • Oppfølging i forhold til tilrettelegging og motivasjon for at rusmiddelavhengige får bedre kontroll med sitt rusmiddelmisbruk.
 • Oppfølging i hjemmet med støttesamtaler, sosial trening, praktisk bistand og opplæring.
 • Aktivitetstilbud
 • Bolig med heldøgns bemanning (KO1)
 • Koordinering av tjenester og individuell plan
 • Pårørende samtaler
 • Innmeldende instans ved bekymringsmeldinger

Oppfølging

Rusomsorgen gir oppfølging til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Oppfølgingen skjer ofte i samarbeid med

Mer om tjenesten rusomsorg

Mer om tjenesten individuell plan

Sist oppdatert: 19. oktober 2015