Fysioterapi

Besøksadr. Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund    -    35 96 00 00    -    Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Fysioterapi

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med opptrening etter sykdom eller skade. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:     Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund
Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Du treffer oss på telefon hverdager fra kl. 08.00 - 15.00 på: 35 96 55 00

Fysioterapeuten kan blant annet bidra med

  • Undersøkelser, funksjonsutredninger, motorisk vurdering
  • Behandling/trening
  • Gruppetrening
  • Veiledning, opplæring og undervisning

Praktiske opplysninger

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kommunen har driftsavtale med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter.

  • Langesund fysikalske, tlf.: 35 97 33 65
  • Bamble fysioterapi, tlf.: 45 69 41 34
  • Skjærgårdsklinikken; tlf.: 35 96 75 75

Terapeutene ved de ulike instituttene har ulik spesialkompetanse. Ta kontakt det med enkelte institutt for informasjon.

Fysioterapi ytes etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Henvend deg direkte til det enkelte institutt for å avtale tid. De fleste pasienter betaler en egenandel, men noen diagnoser dekkes i sin helhet av NAV Trygd.

Kommunale fysioterapeuter

Dersom du trenger behandling, men ikke har mulighet til å reise til et institutt, kan du vurderes for hjemmebehandling fra kommunalt eller privat ansatt fysioterapeut. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har forebyggende, helsefremmende fokus og tilbyr i tillegg;

Du må ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene.

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut

Alle kan henvise til kommunalt ansatt fysioterapeut, men du må ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene. Fyll ut henvisningskjema eller få rekvisisjon fra lege, og send det til vår postadresse.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 08. januar 2016