Helsestasjon for voksne

Helsestasjon for voksne

Tilbudet består av

 • Forebyggende og helsefremmende samtale ved hjemmebesøk eller på helsestasjonen.
 • Råd og veiledning rundt livskvalitet og helse
 • Diabetes sykepleier, geriatrisk/KOLS sykepleier, ergoterapeut, spesialist i geriatrisk fysioterapi
 • Fysio- eller ergoterapeut er tilgjengelig uten timeavtale torsdager i tidsrommet 13.30 - 15.30
 • Formidling av enkle hjelpemidler
 • Avklaring av hjelpebehov
 • Informasjon om aktivitet og enkle øvelser

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 17.00 Fysioterapi og ergoterapi tilstede: Torsdag kl. 13.30. - 15.30, uten timebestilling.

Hjemmebesøk
Helsestasjonen vil tilby forebyggende hjemmebesøk til alle som fyller 77 år. Samtalen omhandler det som har betydning for hverdagsliv og helse. Vi snakker om gleder og utfordringer du opplever. Vi gir informasjon om tilbudene i Bamble kommune, og leverer ut en mappe med nyttig informasjon. Samtalen er gratis, frivillig og underlagt taushetsplikten.

P.S. Laboratorieprøver og enkelte tester krever egenandel.

Brosjyre - Kommunalt lavterskeltilbud til personer med diabetes eller KOLS

Informasjonsbrosjyre

Diabetessykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Opplæring i bruk av medisinskutstyr
 • Råd og veiledning, kosthold, fotstell, fotkontroll, livsstilsveiledning m.m.
 • Behandling
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med Diapoliklinikken Sykehuset Telemark, fastlege, Frisk Bris

Tilbudet er for

 • Alle voksne med diabetes
 • Voksne som er i risiko for å utvikle dia type 2
 • Pårørende

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079 epost: jorunn.holth@bamble.kommune.no

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 17.00, ring gjerne for avtale.

Sårsykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av medisinskutstyr for helsepersonell
 • Opplæring om ulike sårtyper
 • Utarbeide sårprosedyrer
 • Kartlegging av sårdiagnoser
 • Behandling
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med helsestasjon for voksne, fastlege, legevakt
 • Kurs for helsepersonell, internt og eksternt

Tilbudet er for

 • Alle med kroniske sår
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 922 35 724  epost: marit.gremmetsen@bamble.kommune.no

Ta kontakt for avtale

KOLSsykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av inhalasjonsmedikamenter og O2
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Hvordan leve godt med kronisk sykdom?
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med Frisk Bris, fastlege, Sykehuset Telemark, lungepoliklinikken

Tilbudet er for

 • Alle med KOLS sykdom
 • Voksne som er i risiko for å utvikle KOLS
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079  epost: trine.solstad@bamble.kommune.no

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30, ring gjerne for avtale.

Brosjyre - Kommunalt lavterskeltilbud til personer med diabetes eller KOLS

Sist oppdatert: 25. september 2018