Treningstilbud fra fysio- og ergoterapi

Gruppetilbud fra fysio- og ergoterapi

Alle treningsgrupper foregår i treningssalen på Bamble Helsehus, med unntak av bassenggruppene som foregår ved Quality Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund.

Timeplan gruppetilbud

Balansegruppe for eldre

Forebyggende treningsgruppe for eldre. Gruppene er delt inn i forhold til deltakernes nivå. For ytterligere informasjon og påmelding kontakt instruktør på tlf.: 481 65 038.

Pris: Egenandel ihht gjeldende takster

Fysioterapeut på Langesund fysioterapi tilbyr også balansegrupper. Ta kontakt med Tommy Larsen på tlf. 480 06 414.

Bassenggruppe voksne

Trening i basseng for personer med moderate nevrologiske utfall, revmatiske plager og andre muskel/skjelettplager. Gruppene ledes av kommunens turnuskandidat i fysioterapi. Du trenger rekvisisjon fra lege for å kunne delta på treningen. For ytterligere informasjon og påmelding, kontakt instruktør på tlf.: 481 64 981.

Pris: Treningen er gratis men du må betale inngang i badeparken.

Fysioterapeuter på Skjærgårdsklinikken tilbyr også bassenggrupper. Ta kontakt på tlf. 35 96 75 75

 

Bassenggruppe barn 0-6 år

Bassengtrening for de minste barna med fokus på vanntilvenning og bevegelsesglede. Barnet må ha med egen assistent til treningen og trenger rekvisisjon fra lege. For informasjon og påmelding, kontakt instruktør på 913 65 037.

Pris: Gratis

 

Bassenggruppe barn 6 – 10år

Bassengtrening med fokus på bevegelsesglede og mestring av egen kropp i vannet. Barnet må ha med egen assistent til treningen og trenger rekvisisjon fra lege. For informasjon og påmelding, kontakt instruktør på tlf.: 481 65 062.

Pris: Treningen er gratis, men du må betale inngang til badeparken.

Fysioterapeut ved Langesund fysikalske tilbyr bassengtrening i gruppe for barn over 10 år. Ta kontakt med Tommy Larsen på tlf.: 480 06 414.

 

MS gruppe

Treningsgruppe for personer med diagnosen MS. Du må være gående og trenger rekvisisjon fra lege for å delta. For informasjon og påmelding, kontakt instruktør på tlf.: 481 65 038.

Pris: Egenandel ihht gjeldende takster

Sist oppdatert: 11. november 2018