Sonene

Kontaktinformasjon

All telefon henvendelse rettes til sonekontorene i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.
Utenom åpningstid kan akutte henvendelser formidles via legevakten på telefon 35 96 55 20.

Hjemmetjenesten er inndelt i 3 geografiske soner

Hjemmetjenesten øst

Holder til i underetasjen på Reiduns vei bofellesskap.

Besøksadresse:    Reiduns vei 37, 3960 Stathelle
Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                 35 96 54 40

Avdelingsleder: Carina Abrahamsen  
Virksomhetsleder: Ann-Christin Nordahl 

Hjemmetjenesten nord

Holder til i 1 etg. på Herresenteret

Besøksadresse:    Hellestvedtveien 55, 3965 Herre
Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                35 96 56 30

Avdelingsleder: Charlotte Langtind
Virksomhetsleder: Ann-Christin Nordahl 

Hjemmetjenesten vest

Holder til på Vest Bamble aldershjem

Besøksadresse:    Nysteinveien 30, 3960 Stathelle
Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                35 96 56 10

Avdelingsleder: Kathrine Tveten
Virksomhetsleder: Ann-Christin Nordahl 

Geografisk soneinndeling

Hjemmetjenesten nord

Alle med adresse 3965 Herre

Adresser med 3960 Stathelle med gate/veinummer :
- Asdalstrand, Asdalveien
- Bergsveien
- Garstadveien
- Herreveien fra 305 og oppover, Hofstein, Høenveien, Herumveien
- Nyland, Nensethveien
- Skjerke, Surtebogen, Sødtholtvein, Svarstad, Sildeberget
- Tveitan

Hjemmetjenesten Øst

Alle med adresse 3960 Stathelle ,
Se unntak under Herre og Vest - Bamble sone

Alle med adresse 3970 Langesund

Hjemmetjenesten vest

Alle med adresse 3960 Stathelle og følgende veinummer :
- Bakkeveien, Bilet, Biletkåsa, Bjerkesethveien, Breisand
- Dahlsveien
- Elvikveien, Esaveien, Europaveien f. o.m. 347
- Frosteveien
- Fregattveien
- Glittumveien, Gml Sørlandske, Gml Rognsvei, Gm. Valleveien,
- Gongeveien, Grindbakken
- Grobstokk, Gromstadveien, Grundsundveien
- Haukedalsveien, Heia, Heiabakken, Hyttås
- Kilen, Kjønnøyaveien
- Meikjærveien
- Nysteinveien
- Pirolveien
- Rakkestadveien, Rognsvei, Rønholtveien, Rørholtveien
- Skogsstadveien
- Tangvallveien f.o m 273, Tveten
- Vallekjær, Valleveien, Vinjastranda, Vinjeveien
- Åby

Sist oppdatert: 31. mars 2022