Informasjon om koronaviruset

Henvendelser og spørsmål

For henvendelser og spørsmål angående koronaviruset bruk informasjonstelefonene.

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon:815 55 015

Bamble kommunes informasjonstelefon for korona : 970 58 599
Telefonen kan ringes alle hverdager fra kl 08.00-15.30.
(Mindre pågang har ført til at telefonens åpningstid har blitt noe redusert.)

Kommunal støttetelefon:481 96 614. Telefonen kan ringes fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

 

Hvis du har vært utsatt for smitte for koronavirus og har symptomer som hoste, feber eller kortpusthet, ta kontakt med fastlegen din per telefon.
Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

Siste nytt om koronaviruset

VIKTIG! - Stenger campingplasser og gjestehavner

Bamble kommune stenger alle campingplasser og gjestehavner med umiddelbar virkning for å begrense smitten av koronaviruset.

Forskriften ble i dag skrevet av kommuneoverlegen. Hele forskriften kan du lese her:

FORSKRIFT OM STENGING AV CAMPINGPLASSER, BOBILCAMPING OG GJESTEHAVNER, FOR BEGRENSNING AV KORONASMITTE I BAMBLE KOMMUNE

Hjemmel: Smittevernloven§ 4-1 femte ledd, jfr. første ledd.  

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven§ 4-1, første ledd b, følgende forskrift:  

1. Campingplasser, bobilcamping og gjestehavner skal holdes stengt. Overnatting i bobil på kommunale parkeringsplasser tillates heller ikke.  

Følgende unntak fra forskrift er gjeldende:

•  Dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 19.00.

•  Personer folkeregistrert i Bamble kommune som bruker campingvogn eller bobil innad i Bamble kommune.    

2.  Bamble kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

3.  Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 13. april. Forskriften kan forlenges. Den oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jfr. smittevernloven§ 4-1, femte ledd.    

Bamble 27.03.20  

Anders Mølmen
Kommuneoverlege i Bamble kommune  

Forskriften betyr at campingplassene vil være stengt for personer som kommer utenfra kommunen. Personer som er folkeregistrert i Bamble og har en campingvogn, kan bruke den på campingplasser i kommunen. Vedkommende vil likevel ikke kunne bruke fasiliteter ved campingplassen da disse vil være stengt.

01.04.20 - Kommunen ringer alle over 75 år

Målet er å snakke med alle før påske.

Ifølge sentrale helsemyndigheter er alle over 75 år i risikogruppen for koronasmitte.

Ringer alle

Nå vil tjenestekontoret i Bamble kommune kontakte alle innbyggere i denne aldersgruppen for å forsikre seg om at de har det bra.

Det er ikke alle som benytter seg av kommunens tjenester og nå ønsker kommunen å nå ut til alle.  

Mer enn tusen

- Vi ønsker å vite mer om hvordan det går med alle sammen. Helse og omsorg har satt fokus på dette, og tjenestekontoret står nå i spissen for dette tiltaket, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

Sammen med mange andre fra tjenestekontoret er Anette Ulvi Garstad og andre virksomheter allerede i gang med å ringe til mer enn 1000 innbyggere som er over 75 år i kommunen.  

Fange opp de som er alene

-Vi skal ringe alle og målet er at vi skal snakke med alle før påske, sier Anette som er konstituert avdelingsleder i helse og omsorg.

- Vi ønsker å fange opp de som kanskje ikke har noen. Vi vet ikke hvordan folk har det nå som de er mer isolert, sier hun.  

Takknemlig oppgave

Anette er godt i gang med ringerunden sammen med rundt 15 medarbeidere fra ulike enheter og så langt er tilbakemeldingene fra de som blir ringt opp svært positive.  

-Det er en sånn takknemlig oppgave. De er så fornøyd og takker for at vi ringer. De føler seg sett, sier Anette.  

 

30.03.20 - Eik gjenvinningsstasjon - Åpner for hageavfall

Nå er det bestemt at Eik åpner igjen tirsdag 31.03.20, kun for mottak av hageavfall.

Mottaket vil være åpent tirsdager og torsdager 12.00 - 19.00.
Det vil være begrenset kapasitet, med åtte biler inne på området samtidig.

Eik gjenvinnigstasjon

Alt annet avfall må leveres på gjenvinningsstasjonen i Pasadalen.

30.03.20 - Kommunal støttetelefon

Det er helt vanlig, og for mange går det fint å håndtere dette på egenhånd. Noen kan oppleve at de strever på måter de ikke vet hvordan de skal håndtere nå. For noen kan psykiske vansker forsterkes eller komme tilbake.
Ved behov for råd og veiledning har folk i Bamble mulighet til å ringe den kommunale støttetelefonen på telefonnummer 481 96 614. Telefonen er åpen fra kl. 9-15 alle hverdager.

Se video

 

26.03.20 - Endring i betalingsfrister

Skatteetaten har endret betalingfrister. Fristene gjelder mva, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Disse fristene er utsatt som følge av korona-situasjonen.

•Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgiften, første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

•Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

•Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere, første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

•Utsatt frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift, andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

•Utsatt frist for innbetaling av finansskatt, andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

For oversikt

Mer informasjontiltakspakkerfinner du påskatteetaten.no

 

26.03.20 - Til deg som er støttekontakt i Bamble kommune

Informasjon til støttekontakter i forbindelse med nødvendige korona-tiltak.

Besøksforbud og restriksjoner

Etter klare anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er det innført besøksforbud ved Bamble helsehus.

Når det gjelder bofellesskap og samlokaliserte boliger oppfordrer vi på det sterkeste å begrense og vurdere behov for besøk.

Henstillingen kommer på bakgrunn av at brukerne i disse virksomhetene er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.

For dere som er støttekontakter for brukere som bor i bofelleskap eller samlokaliserte boliger, ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler.

Tiltakene ser du påHelsenorge

Så fremt både du og bruker er friske, og bruker ønsker å benytte seg av tjenesten, kan du fortsette å være støttekontakt.

Holde avstand til hverandre

Det er nå innført skjerpede anbefalinger om å holde avstand til hverandre.

Ute, i det offentlige rom bør vi holde minst 1 meters avstand til andre mennesker, og 2 meter når vi er innendørs.

Vi anbefaler at din aktivitet sammen med bruker foregår i friluft.

Hvis det vurderes som uhensiktsmessig å gjennomføre ordinære støttekontaktoppdrag, kan det å ringe være et godt alternativ. Dette kan du avtale med den du er støttekontakt for.

Lønn

Alle støttekontakter som ikke får gitt bruker et tilbud nå, får ikke lønn for tjenesten da oppdrag ikke kan utføres.

 

25.03.20 - Ordfører anmoder om at årets camping og båtsesong utsettes

Ordfører anmoder alle campingplasser og båtforeninger om å utsetter åpningen av brygger, gjesteplasser og servicebygg foran årets sesong.

Campingplasser og båtplasser

Norge er i en krisesituasjon hvor hensynet til befolkningens helse, har fått den høyeste prioritet. Dette medfører at det er innført en del forbud og strenge anbefalinger for hvordan den enkelte og virksomheter skal opptre i hverdagen for å begrense smittespredningen.

Et av forbudene er rettet mot opphold på fritidseiendommer på tvers av kommunene, mye omtalt som hytteforbudet. Intensjonen med dette forbudet er å sikre at den enkelte kommune klarer å ivareta helsetilbudet i kommunen. En stor tilstrømming av besøkende til kommunen vil høyst sannsynlig overbelaste det lokale helsevesenet og derfor oppfordres alle til å bli værende på sitt hjemsted.

En anbefaling er at alle fritidsreiser på tvers av kommunegrenser og regioner bør ikke gjennomføres.

Campingplasser og båtplasser er ikke spesielt nevnt i dette forbudet, men disse stedene har samme uønskede effekt som fritidseiendommer. Det er mange fra andre kommuner som benytter disse tilbudene i vår kommune. Dersom alle skal fortsette å benytte campingvogner, bobiler og båter til å oppholde seg i vår kommune, vil disse ved sykdom være med på å belaste kapasiteten til vårt lokale helsevesen. I verste fall kan denne tilreisen overbelaste vårt helsetilbud og dette ønsker vi ikke skal skje.

Ordfører oppfordrer på det sterkeste at alle kommunens campingplasser og båtplasser avventer sesongåpningen til overordnede myndigheter slipper opp på gjeldende restriksjoner.

 

Ordfører

Hallgeir Kjeldal

25.03.20 - Coronakids

Smittevernkontaktene (sykepleierne Elin Spinnangr og Tina Lindquist) i Bamble kommunehar sammen med Dynamisk Helse laget fortellingbasert opplærings side om Korona viruset og hvordan man skal forholde seg til det som barn. Dette er for målgruppen barnehage og barneskole (opp til 4.klasse).

På denne siden er det publisert grunnkunnskapen om hvordan COVID-19 spres og hvordan det kan stoppes, tilpasset barn.

Coronakids

24.03.20 - Regjeringen viderefører korona-tiltak til over påske

På en pressekonferanse i ettermiddag, orienterte statsminister Erna Solberg om at alle korona-tiltak videreføres til over påske.

Dette innebærer blant annet at skoler og barnehager vil fortsette å holde stengt til og med 13. april.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har, uttalte statsministeren i dag.

Her er noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

 • Ute i det offentlige rom, bør folk haminst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør manikke være mer enn fem personer sammen i gruppe– med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.

  Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregåendeskoler,høyskoler og universiteterog andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet medforeldre som har samfunnskritiskefunksjoner,fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres.

  Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.

  Dersom du har fått påvist eller testes forkoronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut.

  Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Grensekontrollenpå indre Schengen-grenser forlenges.

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet.Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen,med unntak av serveringsstederder det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand,holdes stengt.

 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.

 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.

 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

Se hele oversikten overnasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

 

24.03.20 - Tre nye personer fra Bamble har fått påvist koronaviruset

Tre nye personer har fått bekreftet koronasmitte. De skal så langt ha relativt milde symptomer.

Bamble kommune har i dag mottatt informasjon om at tre personer fra Bamble har testet positivt på koronaviruset. Prøvene har blitt analysert på Unilabs Telelab.

Alle tre personene er i aldersgruppen over 65 år. Personene er nærkontakter av et påvist tilfelle i annen kommune og har trolig blitt smittet utenfor kommunen vår.De skal så langt ha relativt milde symptomer.

Smittesporing er igangsatt, og pasientene blir nå satt i hjemmeisolasjon og vil bli fulgt opp av sine respektive fastleger.

Bamble kommune har frem til nå hatt to personer med påvist koronasmitte. En av disse er nå friskmeldt. Det er totalt fem personer som har fått påvist smitte i kommunen, men en av disse er altså friskmeldt.

 

24.03.20 - Midlertidige endringer i tjenestetilbudet til våre innbyggere

Alle som har behov for våre tjenester skal få nødvendig hjelp, forsikrer ordfører Hallgeir Kjeldal.

Helse- og omsorgstjenester


Med bakgrunn i restriksjoner fra helsemyndighetene, smitteforebygging og knapphet på ressurser, vil det bli midlertidige endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.

-Alle som har et hjelpebehov skal få nødvendig hjelp. Men det er ønskelig at den enkelte tjenestemottaker følges tettere av eget nettverk. Kan familie, venner eller andre tillitspersoner bistå deg med noen av dine behov? spør Bambles ordfører.

Ved hjelp fra familie og venner, ber vi om at myndighetenes anbefalinger med hensyn til smittevern følges nøye.

Kun livsnødvendige tilbud

Tjenestetilbud som ikke regnes som livsnødvendige vil i stor grad utgå. Dersom du får endret tjenestetilbud vil du bli kontaktet. Det er tilbud som dagsenter/ dagaktiviteter, frisklivstilbud, støttekontakt og avlastningstiltak som i første rekke avlyses.

Tilsyn og besøk kan gis som telefonsamtaler.

Hjemmetjenesten må prioritere

-Hjemmetjenesten må prioritere hvilke tjenester som gis. For noen vil tjenesten midlertidig utgå, for andre kan det bli aktuelt å styrke tilbudet. Slike endringer gjøres etter nærmere vurdering av dine behov og etter avtale med deg, forklarer ordføreren.

-Helsehuset vil ha redusert tilbud på korttidsplasser og avlastningsopphold. Dette gjør vi for å redusere smitterisiko, og for å gi plass til de aller sykeste, sier Kjeldal.

Forsvarlig tjenestetilbud

Kommunen har som mål å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud også under pandemien. Endringene gjøres som en følge av myndighetenes anbefalinger og kommunens behov for å prioritere ressurser til de som trenger det mest, og er sårbare.

-Vår viktigste jobb er å ivareta din sikkerhet, fastslår ordføreren.

Dersom du har spørsmål i forhold til denne informasjonen, eller behov for helse- og omsorgstjenester, ta kontakt med tjenestekontoret som vanlig på søknadsskjema­ eller på telefon 913 65031 mandag til fredag kl 09.00 – 14.00.

 

24.03.20 Råd fra kommunepsykologen

Til barn og unge som føler seg alene.

Mange barn og unge har det ekstra vanskelig nå. Gjelder det deg? Husk at du kan ta kontakt med din miljøterapeut eller helsesykepleier.

Se video

Kjenner du et barn eller en ungdom som du bekymrer deg litt ekstra for i den tiden vi er inne i nå? Kommunepsykologen oppfordrer deg til å vise at du bryr deg gjennom å ta kontakt med disse barna eller ungdommene.

Se video

Lurer du på hvordan du kan gjøre det, eller trenger du andre råd, kan du ringe kommunens støttetelefon

481 96 614. Telefonen kan ringes fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager.

23.02.20 - Viktig informasjon fra NAV Bamble

Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte i en utfordrende korona-hverdag.

Forventer stor pågang
De neste dagene og ukene forventer NAV Bamble pågang fraarbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Les digital informasjon
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Her kommer også endringer underveis.


Viktige lenker:
Forsiden– nav.no
Koronavirus– informasjon fra nav.no
Permitteringer– informasjon til arbeidsgivere

Informasjon og råd til ansatte som permitteres
Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no. Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

 

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:

 • Permitteringsvarsel

  Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

 • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
  Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

 • Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
  "Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

Kontaktinfo NAV Bamble – for arbeidssøkere

Foretrukket kanal i disse dager er nav.no, men er det behov for ytterligere hjelp, kan vi nås på følgende nummer:

Vakt tlf – betjent mellom kl. 10 – 14
Tlf. 41233240 – Gjelder økonomisk sosialhjelp
Tlf. 41281604 – øvrige henvendelser

Kontaktpersoner NAV Bamble – for arbeidsgivere
Vi ønsker å opprettholde vår vanlige tilnærming; de som driver bedrift i Bamble skal enkelt få kontakt med oss i NAV.

Vidar Lager
Markedskontakt
Vidar.lager@nav.no
Tlf. 93033796

Mari Engseth Kåsa
Markedskontakt
Mari.engseth.kasa@nav.no
Tlf. 41474975

Karianne Dawson (avd. leder)
Karianne.dawson@nav.no
Tlf. 99693364

Cecilie Røraas
IA – rådgiver
Cecilie.roraas@nav.no
Tlf. 90915710

 

23.03.20 - Råd fra kommunepsykologen

Råd for å takle uforutsigbarhet over tid.

 

Uforutsigbar tid
Det å ikke vite hva som kommer til å skje er for mange mennesker noe av det vanskeligste de kan oppleve. Akkurat nå er vi inne i en veldig usikker tid: vi vet ikke helt hva som kommer til å skje den nærmeste tiden, og vi vet ikke hvor lenge denne usikkerheten vil vare.

Vi vet at det kan komme til å vare en stund. Vi har ulike forutsetninger for å takle usikkerhet, og noen strever mer enn andre.

For noen går det ganske greit, mens andre kan kjenne at de strever med bekymringer eller at det er vanskelig å motivere seg.

Noen kan oppleve at de har tatt seg ganske mye sammen de siste ukene. Det kan være bra å hente frem krefter, samtidig som det kan være vanskelig å holde på kreftene over lang tid.

Her kommer noen råd om hvordan man kan håndtere den usikre tiden vi er inne i nå.

Du kan også ta kontakt med Bamble kommunes støttetelefon på481 96614(hverdager 9-15) for hjelp til å finne ut hva som passer for deg og din situasjon.

 • Aksepter at du synes det er vanskeligD
  Det er lov å kjenne at man synes det er tøft nå, og at man gjerne skulle sett at livet var som det pleide.

  Det er lov å lengte tilbake til den gode, gamle hverdagen. La deg selv få kjenne at dette er en vanskelig tid, og tenk at det er viktig å ta noen grep som gjør at hverdagen kan fungere best mulig.

 

 • Let etter noe som gjør at du føler deg trygg
  Føler du deg trygg når du slapper av med noen episoder av Friends, kjør på!

  Noen føler seg bedre når de snakker med venner eller famille på telefon, mens andre finner en trygghet i å se sjøen eller kjenne at kroppen er i bevegelse.

  Andre kan ha glede av yoga eller mindfullness, eller en god kopp te. For noen kan det kjennes trygt å finne frem til kjente og kjære matretter eller aktiviteter som strikking eller å vaske bilen.
 • Sørg for nok avkopling
  For å holde ut i en usikker situasjon over tid, er det helt nødvendig å sikre at man får nok avkopling. Alle trenger å hente seg inn. Det er ikke så viktig hva du gjør, så lenge det bidrar til å lade batteriene.

  Å slappe av er ikke nødvendigvis det å slenge seg på sofaen, det kan også være å bruke kroppen eller hjernen på en måte som ikke handler om bekymring eller usikkerhet.

  Sørg for at du kopler av jevnlig, og i lengre perioder i strekk (for eksempel, ikke les nyheter mens du går på tur i skogen).

 

 • Hent sosial støtte
  Har du folk i livet ditt, ha kontakt med dem jevnlig. Har du ikke folk du kan støtte deg til? Det er mange som er alene og det finnes flere måter å skaffe seg sosial støtte på.

  Finn deg et radioprogram eller likende som gir deg følelsen av å være en del av en gruppe. Sjekk ut for eksempelNRKs livesending

 

 • Finn noe meningsfylt å holde fast ved
  Gir det deg glede å legge ut morsomme eller hyggelige videoer eller bilder på sosiale medier, fortsett med det! Mange finner god støtte i religion og tro. Finner du mening i å hjelpe andre, tilby deg å hjelpe venner, familie eller naboer. Let etter kreative måter å bruke dine styrker på.

 

 • Bli kjent med dine mestringsstrategier
  Mestringsstrategier kan være både gode og dårlige. Finn ut hva du gjør for å roe deg ned, og vurder om de er gode eller dårlige strategier. Finn også ut om det er gode strategier på sikt.

  Det som kan kjennes godt en gang eller to, kan over tid bli problematisk. Vær bevisst på hvilke vaner du tillegger deg. Bytt ut dårlige strategier med gode. Ta aktive valg rundt dette, helst før dårlige vaner har satt seg.

  Ta kontakt med støttetelefonen hvis du trenge hjelp med mestringsstrategier.

 

23.03.20 - Meld fra ved mistanke om koronavirus

Folkehelseinstituttet ønsker en bedre oversikt over personer med symptomer på korona-smitte. Slik melder du fra, hvis du har symptomer.

Ønsker bedre oversikt

Helsenorge.no har på vegne av Folkehelseinstituttet laget et skjema for selvregistrering av symptomer på koronavirus-smitte. Dette er gjort som et ledd i å skape bedre oversikt over utbredelsen av smitten, i en tid hvor testing i all hovedsak er forbeholdt spesifikke grupper.

Har du, eller har du hatt, symptomer de siste syv dagene som kan skyldes koronavirus?

Meld ifra her

20.03.20 - FHI presiserer testkriterier

Det minnes om at smitteverntiltakene er til for å beskytte risikogrupper og redusere belastningen på helsetjenesten. Her kan du lese hvem som blir testet.

Kan ikke alle som ønsker det bli testet?

Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig må testkriteriene presiseres.

Hvem bør testes?

Det er prioritert å teste de som har akutt (plutselig inntreffende) luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

 • Har behov for innleggelse.
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (denne gruppen kan vurderes for testing også ved mildere akutt luftveissymptomer som har vart over 2 døgn, mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testet for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon (forkjølelse eller vondt i halsen), tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Om du ikke er satt i karantene eller er en av de som bør teste deg så skal alle med symptomer på luftveisinfeksjon, uavhengig av dette, holde seg hjemme.

«Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet»,sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Foer mer informasjon seFolkehelseinstituttet.

20.03.20 - Bamble kommune søker ekstra helsepersonell

Vi trenger din hjelp. Har du mulighet til å bidra?

I forbindelse med koronaviruset iverksetter Bamble kommune ekstraordinære tiltak for befolkningen. Dette er både for å begrense smittespredning, og for å hjelpe de som er smittet og/ eller er i karantene.

Vi ønsker derfor å mobilisere det helsepersonellet som er mulig i kommunen. Vil og kan du som helsepersonell bidra med din kompetanse og innsats?

Registrer deg her

20.03.20 - Krever endring av unntaksregel

Ordførerne i Grenland reagerer sterkt på unntaksregelen i hytteforbudet. I dag sendte de inn en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet

 

Innførte hytteforbud

Regjeringen la torsdag 19.mars frem at det skulle gjøres endringer i smittevernlovens forskrift som omhandler karantene og isolasjon i anledning utbrudd av Covid-19.

Forskriften vil derfor nå også gjelde opphold på fritidseiendommer. Personer forbys med dette å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Noen unntak

 • Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates, men det oppfordres til å se på muligheten for å benytte seg av lokale tjenester eller andre i nærmiljøet til å utføre slikt arbeid der dette er et alternativ.
 • Personer som er i karantene etter smittevernloven §2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter §4 i forskriften. Det oppfordres imidlertid til å se på andre mulige løsninger for overnatting først.

DispensasjonFor de overnevnte unntakene så er det ikke behov for å sende hyttekommunen søknad om dispensasjon. I alle andre tilfeller vil ikke dispensasjoner behandles. Forskriften er tydelig på dette punktet og kommunene har heller ikke kapasitet til å ta imot slike henvendelser.

Varighet
Forskriften trådte i kraft samme dag og gjelder til og med 3. april 2020.

 

Ordførere reagerer
Ordfører Hallgeir Kjeldal reagerer sterkt på unntaksregelen som gjør det mulig for familiemedlemmer til personer med påvist koronasmitte, å reise på hytten utenfor sin hjemkommune.

Sammen med ordførere i Porsgrunn, Skien, Siljan,Drangedal og Kragerø han i dag bedt myndighetene om å endre dagens forskrift.

Her er uttalelsen som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartmenetet i dag.

Vi er veldig fornøyd med at forbudet mot overnatting i fritidshytter endelig ble vedtatt. Vi ber alle om å forholde seg til dette, noe vi håper og tror vil skje.

Men, vi forstår overhodet ikke unntaksregelen. Den er meningsløs. Den gjør situasjonen enda verre.

Regjeringen åpner for at familiemedlemmer som er i karantene kan dra på hytta, når årsaken til karantenen er at noen andre i familien er bekreftet smitta av koronaviruset. Det gir ingen mening.

Sannsynligheten er jo høy for at personer som er tett på andre som er positivt smitta, også selv kan være smitta. Det er jo nettopp derfor de er i karantene. Det er disse personene nå regjeringen lar få dra på hyttene sine. Resultatet er at vi sender folk med høy risiko for smitte på hyttene sine, mens de som ikke er i karantene og har lavere sannsynlighet for smitte, skal være hjemme.

Dette river bort hele formålet med forbudet.

I tillegg har vi ingen mulighet til å kontrollere og håndheve forbudet, eller oppfølgingen av unntaksregelen.

Vi krever at regjeringen i dag endrer forskriften, slik at ingen får dra på hytta.

Vi ber innstendig om at ingen bruker hyttene sine nå.

Grunde Wegar Knudsen, Tor Peder Lohne, Trond Ballestad, Robin Kåss, Hallgeir Kjeldal og Kjell Abraham Sølverød

 

20.03.20 - Unngå samling av store grupper

Det er viktig at vi bruker uterommet til å være sammen og at vi er i aktivitet, men i disse tider så må vi begrense hvor mange vi er sammen samtidig, er oppfordringen til ordføreren.

Større grupper
Bamble kommune har blitt gjort oppmerksom på at større grupper av barn og ungdommer samles ulike steder i kommunen for å være sammen.

Myndighetene har bestemt at skoler skal stenges for å hindre at store grupper samles. Dette har blitt gjort for å forhindre videre smitte av koronaviruset.

 

Sterk anmodning
Vi ønsker derfor sterkt å anmode alle foreldre/ foresatte til å passe på at deres barn og ungdommer følger retningslinjene fra myndighetene.

Lek er viktig for barn og ungdom, men akkurat nå anbefaler vi at gruppene er minst mulig.

 

Gjelder også barn og ungdom

-Det er viktig at vi bruker uterommet til å være sammen og at vi er i aktivitet, men i disse tider så må vi begrense hvor mange vi er sammen samtidig. Det gjelder også barn og ungdom, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

-Jeg oppfordrer alle innstendig om å følge disse rådene slik at vi står sammen for å redusere smittefaren, legger han til.

19.03.20 - Smittevern web og app

Sidene kan lett brukes på mobil eller nettbrett og er alltid oppdatert med de siste anbefalinger fra helsemyndighetene rundt personlig hygiene for å unngå smitte.

Folkeopplysningssiden finner du her :Covid-19 opplæring

Det er også laget en app versjon for kommunens helsepersonell for faglig opplæring rundt smittevern. Appen SkillAid er kommunens måte å kurse helsepersonell. Denne gir helsepersonell i kommunen tilgang til informasjon der de er og når de trenger den.

 

19.03.20 - Forbarn og ungdommer

Trenger du noen voksne å snakke med?

Hvis du trenger en voksen å snakke med kan du ringe miljøterapeut, sosiallærer eller helsesykepleier. Hvis ikke de svarer på telefonen med en gang, ringer de tilbake. Du kan også benytte helsestasjon for ungdom på Rådhuset, men da må du ringe først for avtale tlf. 35965165

Skole Helsesykepleier Tlf.nr Miljøterapeut Tlf.nr Sosiallærer Tlf.nr
Langesund B Anniken Amlie 97 99 28 91 Nina Rosland 91 36 51 12 Lillian H Hansen 98 04 12 75
Langesund U Marina Halvorsen 48 16 49 89 Benedicte Helle 47 62 01 35 Ingvild Kjær Venice 97 64 68 92
Grasmyr Kontakt helsestasjon 35 96 51 65 Merete Bjørntvedt Moen 48 16 50 48 Jannicke Daapan Svendsen 90 97 78 70
Rønholt Hanne Hoksrød 48 16 50 96 Jim Apeland 48 16 50 50 Tone Lyngmo 45 24 65 99
Rugtvedt Cecilie Lerbak 47 67 47 31 Hanne Malmgren 48 16 50 49 Siv Dahlsrud 48 15 55 88
Herre Anniken Amlie 97 99 28 91 Jim Apeland 48 16 50 50 Linn Lyngmo Andersen 91 14 64 87
Stathelle

Solfrid Lindbjør Aas

Hanne Hoksrød

48 16 49 74

48 16 50 96

Åshild Ranestad 48 16 50 47 Therese Hartveit 93 45 11 16

 

Videregående skole:
Croftholmen: Eva Lill Nodeland Tolo, tlf: 48164939. Tilgjengelig mandag og onsdag fra 09.00 – 14.00
Grasmyr: Anette Folserås Lunde, tlf: 40917907. Tilgjengelig tirsdag og torsdag kl.09.00 – 14.00
Helsesykepleierne vil ellers måtte bistå kommunen med andre helsefaglige oppgaver i denne perioden, slik at tilbudet vil kunne endres. Det vil da gis beskjed.

Helsestasjon for ungdom er åpen for timeavtale mandag kl. 15-17. Ring 35965165 for avtale. Benytt verandadøren ved helsestasjonen som inngang, følgeperson må vente utenfor.

19.03.20 - Råd fra kommunepsykologen

Tips til foreldre: Struktur i hverdagen SE VIDEO

På grunn av korona-pandemien er mange familier hjemme fra jobb og skole. Uten de vanlige aktivitetene kan strukturen skli litt ut, og det kan bli vanskelig å få hverdagen til å fungere. Her kommer noen tips til hvordan foreldre kan jobbe med struktur i hverdagen.

For flere råd ta kontakt med Bamble kommunes støttetelefon påtelefonnummeret:481 96 614.Telefonen er åpenfra kl. 9-15alle hverdager.

Minner også om at helsesykepleiere og miljøterapeuter kan kontaktes direkte.

19.03.20 - Råd fra kommunepsykologen

Om plagsom bekymring - SE VIDEO

Mange kjenner at de er mye bekymra for tida, for noen tar bekymringa for mye plass og blir plagsom. Her kommer noen tips om hva man kan gjøre for å ta tilbake kontrollen over bekymringstankene.

Det er også mulig å ta kontakt på Bamble kommunes støttetelefon 481 96 614. Telefonen er åpenfra kl. 9-15alle hverdager.

18.03.20 - Informasjon fra skole og barnehage

Regjeringa har vedtatt at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av koronautbruddet fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Staten tar regningen
Regjeringen har gått inn for å at foreldre skal slippe å betale for en tjeneste som ikke er tilgjengelig etter vedtaket om stenging av skoler og barnehager. Dette kommer frem i en pressemelding som kunnskapsdepartementet la frem tirsdag 17. mars.Pressemeldingen leser du her

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner.
Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilt omsorgsbehov, og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. For disse gruppene skal kommunen gi et omsorgstilbud.

Terskelen for å få et omsorgstilbud er høy på grunn av hensynet til smittevern. Derfor bør dette tilbudet avgrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet. Det er to vilkår for å få slikt tilbud:

1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon.

2. Personell med andre kritiske oppgaver (for eksempel reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foreldre, eller tilsvarende juridiske omsorgspersoner, må begge foreldrene ha kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre kritiske oppgaver.
 • Det er ikke andre muligheter for barnepass. NB: Besteforeldre over 60år skal ikke brukes som barnepass.
 • Arbeidsgiver må ved forespørsel kunne bekrefte at omsorgspersonene er personell med kritiske samfunnsfunksjoner og/eller har kritiske oppgaver.
 • I Bamble er det opprettet omsorgstilbud ved alle kommunale barnehager og barneskoler. Dersom du er i kategorien som har rett på et omsorgstilbud tar du kontakt med skolen/barnehagen for avklaring av tilbudet.
 • Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.
 • Da betaling for barnehage og SFO blir sendt ut forskuddsvis er fakturaen for mars allerede sendt ut. Vi ber om at denne betales innen 20. mars. Det vil ikke bli sendt ut faktura for april.
 • Videre utvikling må ses an, og en avregning for tap av plass vil bli foretatt når kommunen er i normal drift igjen.

Mer informasjon finner du påUtdanningsdirektoratetssider

 

18.03.20 - Informasjon om helsestasjon

Her får du informasjon om helsestasjon, jordmor, skolehelsetjenesten, vaksinasjonskontor og miljøterapeuter i skolen.

Les dette før du besøker Helsestasjonen

Nyfødte
Vi tilbyr først og fremst konsultasjoner til nyfødte og barn som skal ha vaksiner ved 6 uker, 3 mnd, 5-6 mnd, 12 mnd og 15 mnd.

Andre etter avtale
Andre barn med behov møter etter avtale. De som har behov kan ringe helsestasjonen for avtale på 35 96 51 65.

Jordmor
Konsultasjon hos jordmor etter avtale. Vi reiser ikke på hjemmebesøk. Nyfødte følges opp på helsestasjonen.

Alle må være friske
Alle som besøker helsestasjonen skal være friske. Vi tar ikke imot personer og husstandsmedlemmer som er i karantene eller isolasjon.

Vi oppfordrer til atkun én av foreldrene følger,og at man kommer uten søsken.

Ring hvis du er i tvil, eller trenger å prate med helsesykepleier, mye kan gjøres på telefon. Vaksinasjon Vaksinasjonskontoret er åpent for timeavtale på torsdager.

Telefontid (tlf. 35 96 51 85) tirsdag kl 13-15 og torsdag kl 10-11. Vi har ikke pneumokokkvaksine, leverandør kan ikke levere.

For ungdommer
Helsestasjon for ungdomer åpen for timeavtale mandag kl 15-17. Ring 35965165 for avtale.

Benytt verandadøren ved helsestasjonen som inngang, følgeperson må vente utenfor.

Skolehelsetjenesten Helsesykepleier på skolen vil være tilgjengelig på telefon i arbeidstiden. Tilgjengeligheten er i perioder begrenset, fordi de har andre helsefaglige oppgaver andre steder i kommunen. De ringer tilbake når de er ledige.

Videregående skole:
Croftholmen: Eva Lill Nodeland Tolo, tlf: 48164939. Tilgjengelig mandag og onsdag fra 09.00 – 14.00
Grasmyr: Anette Folserås Lunde, tlf: 40917907. Tilgjengelig tirsdag og torsdag kl.09.00 – 14.00
Helsesykepleierne vil ellers måtte bistå kommunen med andre helsefaglige oppgaver i denne perioden, slik at tilbudet vil kunne endres. Det vil da gis beskjed.

Grunnskolen:
Stathelle barneskole: Solfrid 48164974
Langesund barneskole: Anniken 97992891
Rugtvedt skole: 47674731
Rønholt skole: Hanne 48165096
Langesund ungdomsskole: Benedicte:47620135
Herre skole: Anniken 97992891
Grasmyr ungdomsskole: kontakt helsestasjonen 35965165

Miljøterapeuter i skolen
Miljøterapeuter i skolen vil være tilgjengelig på telefon for barn, ungdom og foreldre med behov. Tilgjengeligheten kan i perioder være begrenset, de ringer tilbake når de er ledige.
Grasmyr ungdomsskole: Merete: 48165048
Langesund ungdomsskole: Benedicte:47620135
Rønholt og Herre skole: Jim:48165050
Langesund barneskole: Nina:91365112.
Rugtvedt skole: Hanne:48165049
Stathelle barneskole: Åshild:48165047

17.03.20 - Tips til å håndtere korona-krisen

Hvordan håndterer du den nye korona-hverdagen og følelsene som nå oppstår?

Koronaviruset preger nyhetsbildet over hele verden og manges hverdag er satt på hodet.

Det er en underlig tid vi nå opplever og som mennesker håndterer vi kriser ulikt. Mange av oss blir bekymret eller redde mens andre forholder seg rolig eller helst ikke vil forholde seg til det som skjer. Stress, forvirring og sinne er også naturlig å føle på.

Plutselige endringer er noe som veldig lett preger folk flest og skaper kaos i den enkelte, der flere motstridende følelser får spillerom samtidig og alt detteernaturlig.

I samarbeid med kommunepsykolog Ask Svelmo Nilsen og kyndige fagpersoner, vil jeg som ordfører, gi jeg deg noen råd om hvordan det er lurt å legge opp hverdagen fremover:

1.Behold rutiner
Hjemmekontor, karantene eller isolasjon gjør det lett å la rutinene skli ut. Forskning viser at rutiner er en viktig faktor for hvordan vi har det med oss selv. Kom deg opp til vanlig tid, spis frokost, stell deg og kle på deg vanlige klær. Gode søvnrutiner er vel så viktig. Strever du med søvn er første råd: Stå opp til samme tidspunkt hver dag – uansett.

2.Beveg deg ute
Vi mennesker trenger dagslys og vi trenger bevegelse. Har du mulighet til å gå en halvtimes tur hver dag er mye gjort. Bevegelse, dagslys og frisk luft er viktig for å motvirke slapphet, tiltaksløshet og depresjon.

3.Finn et godt fellesskap
Hvis du bor sammen med andre, gjør noe hyggelig sammen hver dag og tilpass aktiviteten etter hva som passer for dere. Bor du alene så ta kontakt med andre om du har mulighet.

Ring en venn, oppdag en hobby som du kan diskutere med andre på nett, mm. Oppsøk et nettverk du kan trives i! Kjenner du noen som er mye alene. Ring dem og hør hvordan det går eller bare snakk om noe interessant eller gøy.

4.Vær litt grei mot deg selv
Felles for mange nå er at livet blir roligere enn vanlig, og vi får mye mer tid. Tenk på hva som gir påfyll heller enn hvordan du «bør» utnytte tida. Gjør hyggelige ting, som du kanskje ikke har hatt tid til å gjøre tidligere. Det kan være noe nytt eller det kan være noe du har drevet med før.

Gjør noe avslappende og hyggelig før du skal sove, helst uten bruk av skjerm. Radio, lydbok eller bok er å anbefale. Generelt må du kjenne på hva nettopp du har behov for, det gjelder også det å snakke med noen om hvordan du har det.

5.Følg med passe mye
Ting endrer seg raskt, men tenk gjennom måten du holder deg oppdatert på. Blir du lett redd av de store overskriftene så velg noe annet. Lag gjerne er rutine for hvordan og når du sjekker nyheter, for eksempel faste klokkeslett.

Det er utvilsomt mange ting man kan bekymre seg for nå, og det er mye som må tas på alvor. Konstant bekymring er slitsomt så også her kan det være lurt å lage en rutine for seg selv. Forsøk å sett av en bestemt tid i løpet av dagen hvor du får lov til å kjenne på bekymring, og ellers øver du på å la det ligge. Sørg for at det ikke ødelegger for nattesøvnen!

6.Trygg barna!
Det vil alltid være ting som er farlig, også i en hverdag ulik fra den vi står i nå. Voksne må hjelpe barna slik at de likevel opplever seg som trygge. Barn som får denne hjelpen, kan klare seg godt gjennom mye som er skummelt og usikkert.

Det kan være lurt å snakke med andre foreldre, og lære lure triks av hverandre. Søk hjelp fra andre dersom du synes det er vanskelig å skjerme barna fra din bekymring. Det samme gjelder å skjerme barna fra for mye nyheter.

Barn trenger å bli snakket med på sitt nivå. Det er viktig at de får tilpasset informasjon og at denne informasjonen er riktig og tilstrekkelig. Spør barnet ditt hva det vet og lytt til spørsmål og følelser.

Det er viktig for barn at foreldrene tåler at barnet er redd eller lei seg. Vær ærlig på at det er en vanskelig situasjon, men at du passer på barnet ditt og fokuser på at hele Norge jobber sammen for at det skal bli minst mulig farlig.

Det er lurt å avslutte en samtale om det som er skummelt og farlig med håp og fokus på det som er bra.

Slik snakker du med barn om koronaviruset

Disse rådene er rettet mot psykisk helse, de er generelle og vil ikke passe for alle. Det viktigste er å følge råd fra myndighetene, og myndighetenes råd vil alltid være det som gjelder.

Til slutt, usikkerhet og utrygghet kan gjøre noe med oss alle.

Kjenner du at det er vanskelig, kjenner du deg ensom eller er du bekymret for din eller andres psykiske helse, kan du ringe dette telefonnummeret: 481 96 614. Telefonen åpner kl. 12.00 den 17.03.20 og er åpen fra kl. 9-15 alle hverdager.

Dersom barn har spørsmål, oppfordrer vi foreldre til å ringe på vegne av barna sine.

Spørsmål om symptomer, testing eller smittevern fortsatt rettes til koronatelefonen:970 58599.

 

17.03.20 - Til deg som støttekontakt i Bamble kommune

Viktig informasjon til støttekontakter i forbindelse med nødvendige korona-tiltak.

Besøksforbud
Etter klare anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er det innført besøksforbud ved våre institusjoner, bofellesskap og samlokaliserte boliger. Vedtaket kommer på bakgrunn av at brukerne i disse virksomhetene er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.

Fra 16. mars
For dere som er støttekontakter for brukere som bor i denne type bolig vil oppdragene settes på pause fra og med 16. mars 2020 og så lenge vedtaket gjelder.

For andre støttekontakter ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler.

Ikke alle berørt av besøksforbudet
Alle støttekontakter som ikke er berørt av besøksforbudet, kan fortsette å gi tjenesten så fremt både du og bruker er friske og man samtidig holder seg oppdatert på gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.

Lønn
Alle støttekontakter som ikke får gitt bruker et tilbud nå får ikke lønn for tjenesten da oppdrag ikke kan utføres. Eventuelle spørsmål du har vedrørende dette kan rettes til avdelingsleder i virksomheten der brukeren bor.

 

17.03.20 - Viktig informasjon fra kommuneoverlegene i Grenland

Situasjonen er så alvorlig at vi på det sterkeste anmoder ALLE til å følge reglene som gjelder.

ALLE må bidra

17 av Grenlandskommunenes innbyggere har hittil fått påvist smitte av koronavirus. Det er sannsynlig at flere er smittet uten at de eller vi vet hvem det er. Noen av dem kan ha lite eller ingen symptomer. For å sikre at færrest mulig av dem smitter videre, må vi alle bidra ved å ha fokus på håndvask, god hostehygiene, avstand til andre og redusert sosial kontakt.

Alvorlig situasjon
Kommuneoverlegene i Grenlandskommunene oppfatter situasjonen så alvorlig at vi på det sterkeste anmoder ALLE til å følge de nevnte reglene og dessuten begrense besøk i butikker og andre steder hvor andre ferdes. Vi oppfordrer også til at man holder seg til sin lille familiegruppe og sine aller nærmeste venner.

Kommuneoverlegene i Grenland

16.03.20 - Eik gjenvinningsstasjon

Holder stengt inntil videre.

Som følge av koronavirusets utvikling, og for å følge myndighetenes råd om smittevern, holder Eik gjenvinningsstasjon stengtinntil videre. Situasjonen vurderes fortløpende.

Les mer HER

16.03.30 - Oppdatering

Hvem skal holde seg hjemme?


Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Du har vært på reise utenlands (dette gjelder også Sverige og Finland fra 17.3.2020). Da skal du være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.


Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.
Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Helsepersonell som bor sammen med noen med luftveissymptomer kan gå på jobb som normalt, med mindre vedkommende har fått påvist koronavirus.

Regjeringen har fra 15. mars 2020 vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Presisering av oppdaterte regler for karantene fra 17.03.20.

Alle som har vært på reise utenlands (dette gjelder også Sverige og Finland fra 17.03.20) skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.
Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

I forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Dette er vedtatt i forskrift i Statsråd 13.03.20 og presisert 15.03.20.

Les mer her

Hva betyr det å være hjemme?


Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.


Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.


Hjemmekarantene omfatter å

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå reiser
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • Unngå nær kontakt med andre
 • Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta


Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?


Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Personer i karantene uten symptomer anses å utgjøre en lav risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Råd til personer som er i hjemmekarantene


Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)


Folkehelseinstituttet har oversatt informasjon til personer som må holde seg hjemme til 22 ulike språk.

16.03.20 - Frivillighet

Vi vil gjerne takke alle som ønsker å bidra som frivillig.

Dette er noe som vi i kommunen også er opptatt av. Utfordringen i den nåværende situasjonen som vi befinner oss i, er at frivillig arbeid må organiseres på en god og trygg måte for å forhindre videre spredning.

Vi jobber derfor nå for å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Kommunen er opptatt av de nasjonale retningslinjer følges for å begrense smitten mest mulig. Det beste som alle kan gjøre akkurat nå er å holde seg hjemme og på den måten forhindre videre smitte.

 

15.03.20 - Restriksjoner for å minske smitteveksten

La oss sammen redde kultur- og idrettslivet fra denne pandemien. Det er nå det gjelder!

Bamble kommune har vedtatt restriksjoner som har til hensikt å dempe smitteveksten mest mulig slik at vi sammen kan begrense de negative konsekvensene av korona-pandemien mest mulig.

Oppfordring til kultur og idrett
Vi ber om at dere alle følger med på Bamble kommune sin informasjonsside om Korona-pandemien. Siden når dere via den gule korona-knappen på forsiden.

Vi vil også brukekulturkontorets Facebooksidesom kanal for informasjon om kultur, idrett og frivillighet.

 

Det er nå det gjelder
Det viktigste vi kan gjøre for å redde kultur- og idrettslivet fra denne trusselen, er å prøve å kvele pandemien før den bryter ut ytterligere. Det er nå det gjelder.

Bamble kommune henstiller derfor til at dere avlyser alt av aktiviteter, bursdager, selskapeligheter, møter, bryllup og lignende den nærmeste tid. Det er viktig at vi sammen forebygger ansamlinger av folk.

Her er listen over restriksjoner innenarrangement,frivillighet, kultur og idrett.

Kontaktinfo
Ved spørsmål som omhandler kultur, frivillighet, idrett eller arrangementer kan de rettes til kommunens servicesenter tlf: 35 96 50 00 eller på e-postpostmottak@bamble.kommune.no. Dere kan også kontakte kultursjef Torodd Eriksen på e-posttorodd.eriksen@bamble.kommune.no

 

15.03.20 - Korona-oppdatering fra kommunen

-Krisestaben og hele Bamble kommune jobber kontinuerlig for å trygge våre innbyggere, opplyser ordfører Hallgeir Kjeldal.

Hendelse

Bamble kommune hadde i går en hendelse der et besetningsmedlem på et lasteskip trengte helsehjelp. Det var uklart om det kunne dreie seg om et mulig koronatilfelle. Lasteskipet Yara Nauma ankret opp ved Såstein utenfor Langesund, og pasienten fikk tilsyn av en av våre leger fra legevakten som rykket ut. Det ble raskt avklart at dette ikke var et tilfelle av koronasmitte og heller ikke fare for annen smitte. Lasteskipet ble klarert og kunne fortsette til havn.


Etter denne hendelsen vil Bamble kommune ta initiativ til et tettere samarbeid med aktuelle havnekommuner og Kystverket for å være forberedt slik at vi kan håndtere lignende hendelser i fremtiden.


Omsorgstilbud
Der hvor begge foresatte har en samfunnskritiske funksjon, har de i dag et omsorgstilbud for sine barn. Dette er et tilbud som skal sørge for at begge foresatte kan ivareta sine samfunns oppgaver på en god måte. Selve tilbudet foregår innenfor trygge rammer, det er kompetent personell som vil ivareta barnet og de nødvendige smittevernstiltak.


Legevakten under sterkt press
Det er viktig at vi nå prioriterer medisinske ressurser for å ivareta de som trenger det mest. Helsetjenester som fastlege og legevakt er under sterkt press om dagen. Bamble kommune ber derfor innbyggerne om ikke å ta kontakt, med mindre det er helt nødvendig. Har du spørsmål vedrørende korona, ring Bamble kommunes informasjonstelefon: 970 58 599 (Alle dager, også helg, fra kl 08.00-20.00)

 

Oppfordring fra ordføreren
-Det er en spesiell situasjon vi er inne i. Vi er alle berørt. Hamstring er feil og unødvendig. Butikkene har god tilgang på dagligvarer og vil være åpne. Det du og jeg kan bidra med er å følge oppfordringene fra sentrale og lokale myndigheter, leve livene våre så normalt som mulig og ta vare på hverandre, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.


-Kommunen er godt organisert og har god oversikt over situasjonen. De fleste vil oppleve at kommunenes tjenester går som normalt, men noen av tjenestene er omdisponert for å ivareta samfunnskritiske oppgaver, legger han til.

14.03.20 - Arrangement, frivillighet, kultur og idrett

Arrangementsforbud og møteforbud

Torsdag 12. mars besluttet kommunestyret at Bamble kommune følger lojalt opp om de nasjonale retningslinjene. Dette innebærer:

 • Alle typer arrangement (kulturarrangement, idrettsarrangement, kurs, større møter, tilstelninger etc) er forbudt i perioden 12. - 26. mars.
 • Forbudet er fattet med hjemmel i Smittevernlovens §4-1 om møteforbud. Hensikten er å unngå ansamlinger av mennesker og de henstilles til alle om å slutte lojalt opp om dette.
 • Bamble kommune oppmoder sterkt alle til å avlyse private sammenkomster som bursdager, bryllup, medlemsmøter etc fram til 26. mars.
 • Bamble kommune understreker at det er ekstra viktig å unngå samlinger av mennesker i risikogrupper, dvs eldre over 65, syke, røykere, mennesker med nedsatt immunforvar etc.
 • Etterhvert som det vil komme lettelser i det absolutte arrangementsforbudet, vil Bamble kommune få på plass en ny søknadsordning for arrangementstillatelser tilpasset koronaepidemien.

Tilskuddsordninger arrangementer

 • Hvis arrangementet dere har fått tilskudd til ikke blir avholdt på grunn av arrangementsforbudet, vil vi gjøre det vi kan for å dekke utgifter som ikke kan unngås eller som allerede er betalt. For å søke om dekking av medgåtte utgifter kan dere fylle ut og sende inn rapportskjema sammen med nødvendig bilag.
 • Driftstilskudd idrett fordeles automatisk etter at at Norges idrettsforbund har årets medlemstall klare. Vi forventer at utbetalingen blir forsinket fordi alle årsmøter etc i idretten er utsatt.

Serveringssteder

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Kriseledelsen i Bamble kommune påpeker at dette gjelder alle virksomheter som har en kantineløsning hvor mat blir lagt frem for ansatte. Uansett om ordningen er gratis eller salg til selvkost.
 • Kriseledelsen i Bamble kommune anbefaler serveringssteder som velger å fortsette driften, i tillegg til helsedirektoratets krav om 1 meter mellom gjestene og forbud mot buffet i tillegg innførerfølgende tiltak:

-Informasjon på utsiden av stedet om:

 • Henstilling om å holde avstand pga smittesituasjonen – 1 meter
 • Henstilling om å begrense berøringsflater (disk, rekkverk)
 • Håndhygiene
 • Personer som hoster får ikke komme inn eller oppholde seg i lokalet.

-Tilbud om antibac ved inngangen til serveringsstedet.
-Oftere renhold av dørhåndtaker, border, disker, bankterminal og andre berøringsflater for gjestene under besøket (fra etter hver gjest til en-to ganger i timen).
-Bestikk, glass, servietter og annet utstyr som er tilgjengelig for publikum settes bort og utleveres til den enkelte kunde.
-Selvbetjente løsninger for ketjup, sennep, krydderbøsser bør stenges. Kan erstattes av engangsemalerte løsninger eller påført av betjeningen.
-Selvbetjente løsninger for salat, smørbrød, kaker, strøssel, sprøstekt løk mm. stenges. Skal utleveres av betjening.
-Der hvor gjestene må hente maten selv, bør det kun fremsettes/overleveres mat til en og en person av gangen.

Forsamlingslokaler, idrettsanlegg og kulturlokaler etc.

-Kommunale lokaler

 • Alle kommunale lokaler er stengt for utleie til arrangement, møter, tilstelninger etc.

-Alle øvrige lokaler (samfunnshus, velforeningshus, klubbhus, private lokaler etc)

 • Bamble kommune henstiller meget sterkt til at velforeninger, idrettsforeninger, bedrifter, institusjoner stenger sine lokaler for all utleie og særlig til tilstelninger, møter og annet som kan føre til ansamling av mennesker. ·

-Alle kulturarrangementer er forbudt fram til 26. mars, jfr Helsedirektoratets vedtak

Idrett og idrettshaller

 • All organisert idrettsaktivitet eller tillsvarende er forbudt fram til 26. mars jfr Helsedirektoratets vedtak
 • Alle treningssentre, svømmehaller, badeanlegg, idretthaller, idrettsanlegg skal stenges fram til 26. mars jfr Helsedirektoratets vedtak.
 • Norges Idrettsforbund og de enkelte særforbund har vedtatt at alle treninger, samlinger, større møter og kampaktivitet er stengt og avlyst ut april måned. Vi ber om at hvert enkelt idrettslag og hver enkelt idrettsgruppe oppdaterer seg på informasjon fra eget særforbund / NIF.
 • Norges Idrettsforbund har utvidet fristen for gjennomføring av årsmøter til 15. juni.

Frivillighet

 • Bamble kommune oppfordrer sterk alle frivillige foreninger til å avlyse alle sine aktiviter fram til 26. mars.
 • Alle øvrige tilskuddsordninger går som normalt og søknader og utbetaling håndteres fortløpende. Ta kontakt med kulturkontoret dersom det er behov for utsettelse av søknadsfrister.

Bamble kulturkontor

 • Bamble kulturkontor er stengt. De ansatte jobber fra hjemmekontor. Ved spørsmål kan du ta kontakt med den enkelte ansatte på e-post eller ringe Bamble kommunes sentralbord som kan sette deg over til riktig person.
 • Koronaepidemien rammer kultur- og idrettslivet ekstra hardt. Kulturkontorets hovedoppgave under epidemien er å bistå kultur- og idrettslivet til å håndtere epidemien.

Bamble bibliotek og litteraturhus

 • Bamble bibliotek og litteraturhus er stengt til og med 26. mars. Dette gjelder også muligheten for å logge seg inn i ubetjent åpningstid, bruke møterom samtlåne utstyr i kommunens utstyrssentral.
 • Det er ikke mulig å lever bøker eller andre medier på bibilioteket eller i bokkassen. Lånere beholder sine bøker til nærmere beskjed blir gitt.

Bamble Kulturskole

 • Bamble Kulturskole avlyser all undervisning til annen beskjed blir gitt. Alle forestillinger fram til sommeren er avlyst. Ved endringer vil det sendes beskjed direkte til elever og foresatte.

Den kulturelle skolesekken

 • Alle forestillinger er avlyst som følge av skolestenging og nasjonalt arrangementsforbud.
 • Kulturtanken har bekreftet at avlyste DKS-honorar honoreres i henhold til inngåtte avtaler

Bamble servicetorg

Sevicetorget er stengt for publikum frem til og med 26. mars. Sentralbordet er bemannet som vanlig i arbeidstiden fra 07:30-15:00..

Lenker til nyttig info om kultur, idrett og korona

Helsedirektoratet side om korona

Creo - forbundet for kunst og kultur

Frivillighet Norge

Norges idrettsforbund om korona

Norsk kulturråd: Informasjon til tilskuddsmottakere

Norske konsertarrangører om korona

14.03.20 - Én person fra Bamble har fått påvist koronavirus

Ett nytt tilfelle ble bekreftet i dag.

Bamble kommune har i dag mottatt informasjon fra Mikrobiologisk laboratorium ved sykehuset i Vestfold om at én person fra Bamble har testet positivt på koronaviruset.


Vedkommende er nå i hjemmeisolasjon. Vi er nå i gang med miljøundersøkelser for å avdekke eventuell smitterisiko. Vedkommende er mistenkt smittet i utlandet.

Det er nå totalt to personer fra Bamble som har fått påvist koronavirus.

 

13.03.20 - Begrenset tilgang for publikum på rådhuset

Henvendelser må skje til sentralbordet via telefon eller på mail.

Regjeringen og kommunens kriseledelse gikk ut i går ettermiddag med strenge tiltak for å hindre koronasmitte.

En av konsekvensene er at rådhuset i Bamble kommune stenges for publikum som ikke har avtale om personlig oppmøte. Vi gjør oppmerksom på at mange av kommunens ansatte jobber fra hjemmekontorløsninger og er ikke tilgjengelig på rådhuset

Henvendelser kan skje via sentralbordet i ordinær åpningstid ukedager kl.07.30-15.00, på tlf. 35 96 50 00 eller mail:postmottak@bamble.kommune.no.

13.03.20 - Hvem skal testes for korona?

Folkehelseinstituttet har kommet med nye kriterier for hvem som skal testes.

Ikke alle skal testes for koronaviruset. Her får du svar på hvem som skal testes.

Trenger ikke å testes

Har du vært på reise utenfor Norden i løpet av de siste 15 dagene (fra 27.02.20 eller senere) skal du automatisk i hjemmekarantene de neste 14 dagene. Alle i samme husstand må også i karantene.

Alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Restriksjonene omfatter også reisende til Norge via nordiske land, etter opphold utenfor Norden.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer, melder Folkehelseinstituttet.

Disse skal testes

Ifølge de nye kriteriene fra Folkehelseinstituttet skal disse gruppene testes uavhengig av personens reisehistorikk.

•Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse

•Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

•Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

•Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

 

Ved mistanke om koronasmitte, ring Bamble kommunes informasjonstelefon for korona 970 58599 mellom kl 08.00 – 15.30 på hverdager. Utenom disse tidspunktene, kan du ringelegevakt 116 117

 

12.03.20 - Nye korona-tiltak fra Helsedirektoratet

Alle skoler og barnehager stenges fra i dag ettermiddag.

Helsedirektoratet har besluttet en rekke tiltak for å forhindre koronasmitte som gjelder fra i dag, torsdag 12. mars kl 18.00 og frem til 26.mars 2020

 • Stengning av alle skoler og barnehager

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

 • Unngå at personer som brukes som barnevakt er i sårbaregrupper.
 • Lærere og barnehagepersonell må finne et tilbud til barn med spesielle behov.


Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.


Kultur- og idrettsarrangement

 • Forbud og stenging av kultur og idrettsarrangement (ute og inne).
 • Alle svømmehaller holder stengt

Reiser - Oppdatert 16.03.20

 • Alle som ankommer Norge fra utlandet, skal i karantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020.
 • Alle som kommer fra reiser utenfor Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.Tilbakevirkende kraft regnet fra 27.02.20.
 • Vi oppfordrer alle sterkt til å unngå fritidsreiser innenlands ogutenlands.
 • Forbud mot utenlandsreise for helsepersonell.

Kollektivreiser og jobbe hjemmefra

 • Unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer i kontakt med andre, og å arbeide hjemmefra hvis det er mulig.

Kapasitet i helsetjenesten

 • Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll
 • Forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Serveringssteder

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat (som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand) skal stenges i kveld fra kl 18.00. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Dagligvarebutikker holder åpent som vanlig. Det er ingen grunn til å hamstre mat.

Les om tiltakene fra Helsedirektoratet.

 

12.03.20 - Nye tiltak

Ifølge NTB vil regjeringen vedta å stenge alle landets skoler og barnehager fra og med mandag. Kommunen er i full gang med å planlegge hvordan dette praktisk kan gjennomføres.

Kriseledelsen i Bamble kommune var i dag samlet for å diskutere tiltak for å forhindre eventuell smitte av koronaviruset.


Følgende beredskapstiltak er planlagt iverksatt:


Det er nå innført besøksforbud ved følgende steder:

 • bofelleskap (Nustadveien, Pedellen, Reidunsvei, Rugtvedt avlastningsbolig, Øvre Nustadvei, Krogshavn 1 etg.)
 • døgnbemmanede boliger (Stathelle bokollektiv, Krogshavn 2 etg., Vest Bamble aldershjem)
 • sengeavdelingene ved Bamble Helsehus

Disse tilbudene vil bli stengt fra mandag:

 • Nustad gård
 • Dagavdelingen ved Bamble Helsehus

 

 • Alle kommunale treningsgrupper avlyses
 • Alle arrangementer på institusjoner og boliger avlyses, også gudstjenester

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å opprettholde kommunale tjenester innenfor liv og helse og andre vitale samfunnsfunksjoner.


Innbyggerne må i tiden fremover forvente mindre kapasitet på kommunale tjenester også innenfor helse og omsorg. Dette er for å sikre at vi har kritisk personell tilgjengelig til de viktigste oppgavene. Nødvendige helsetjenester opprettholdes.


Vi følger situasjonen fortløpende og vil koordinere tiltakene med våre nabokommuner så langt som mulig.


Helsedirektoratet ønsker ikke innreise fra risikoområder. Bamble kommune har fergeanløp fra Danmark og kommunen har beredskapsplaner for å håndtere en eventuell karantenesituasjon.

Det viktigste tiltaket til å forhindre smitte er fremdeles håndhygiene og hostevaner.

12.03.20 - Kriseledelsen samlet

Bamble kommune diskuterer nødvendige tiltak for å forhindre spredning av eventuell smitte

Kriseledelsen i Bamble kommune sitter nå samlet og diskuterer hvordan de skal forholde seg til den pågående utviklingen i forbindelse med koronaviruset.

Hovedfokuset med kommunens arbeid og eventuelle tiltak som blir iverksatt for å forhindre spredning av eventuell smitte.

Per i dag er det registrert kun én person med mild sykdom og smitte.
Temaene på dagens møte er blant annet:

 • Innreise ·
 • Arrangementer
 • Lege/fastlege situasjon
 • Hjemmekontor
 • Reiser
 • Syk hjemme
 • Skoler og barnehager
 • Utholdenhet
 • Organisering

Vi kommer med en oppdatering om hva kommunen har kommet frem til etter møtet.

11.03.2020

Det er ikveld holdt møte i den kommunale arbeidsgruppen vedrørende korona situasjonen, på bakgrunn av nye vedtak og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er besluttet å kalle inn kriseledelsen torsdag 12.03.20 for å vurdere videre tiltak i forbindelse med korona situasjonen.

Kommunen følger situasjonen fortløpende og forholder seg til råd og vedtak fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

11.03.2020 - Korona-status

Per i dag er det kun én person som er smittet av koronaviruset i Bamble kommune. Kommunen har satt kriseledelse og forbereder seg på å håndtere eventuell smitte av koronaviruset.

Nasjonale helsemyndigheter følger situasjonen med koronaviruset nøye.
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helsemyndigheter i øvrige nordiske land har nå fokus på beskyttelse av sårbare grupper, utvidet testing av helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt og testing av alle som kommer fra høyrisikoområder, melder Helsedirektoratet.

Kommunen følger situasjonen fortløpende og forholder seg til råd fra Folkehelseinstituttet. Lokalt i Bamble kommune har vi satt kriseledelse, og vi forbereder oss på å håndtere mulig smittede.

Per i dag har vi kun én person som er smittet av koronaviruset i Bamble kommune, og det er svært viktig at alle innbyggerne gjør det vi kan for å redusere smitterisiko.

Det finnes mye informasjon om koronaviruset. Vi har derfor samlet noen av de aller viktigste rådene:

Beskytte seg mot smitte
God hoste- og håndhygiene er det viktigste tipset fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte.

 • Hvis det er mulig,hold minst én meters avstandtil personer med luftveissymptomer.
 • Vask hendene ofteog grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon somAntibacer et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
 • Alle som hoster børhoste eller nyse inn i et papirog kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Folkehelseinstituttet anbefalerikkemunnbindfor friske personer. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren.

Ved mistanke om sykdom
Personer som i løpet av de siste to ukene har vært på reise i land med utbredt spredning av viruset, skal automatisk holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om vedkommende har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man kan komme i kontakt med andre.

Risikolandene per i dag er:

Hubei-provinsen i Kina
Iran
Sør-Korea
Italia
Østerrike: Tirol

Se siste oppdatering vedrørende risikoområder.

Personer som mistenker at de har blitt smittet, skal ikke oppsøke lege, men ringe legevakt eller Bamble kommunes informasjonstelefon for korona tlf. 97058599, for å avtale testing.

Helsepersonell som har vært på reise utenfor Norden, og har symptomer på luftveisinfeksjon, skal automatisk i hjemmekarantene og være borte fra jobb i 14 dager. Vedkommende bør ringe Bamble kommunes informasjonstelefon for korona tlf. 97058599, for å avtale testing.

Personer som får bekreftet koronasmitte blir satt i hjemmeisolasjon for å unngå videre smitte.

 

Sterk oppfordring ved arrangementer

Bamble kommune følger rådene til Folkehelseinstituttet og oppfordrer arrangører sterkt til å avlyse eller utsette arrangementer med 500 personer eller mer. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Reise og deltagelse på kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren, samling av folk i risikogrupper og personer fra et større geografisk område bør vurderes nøye. Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig.

 

Tiltak som kommunen gjør

Bamble kommune har bestemt at møter, arrangementer og tilstelninger i kommunens regi som ikke er strengt nødvendige, utsettes inntil videre eller avlyses for blant annet å prioritere ressursene til å opprettholde forsvarlig drift.

Reisevirksomhet og deltakelse på interne og eksterne kurs/seminarer o.l. som ikke er strengt nødvendig unngås inntil videre. Telefon- eller Skype-møter o.l. bør vurderes som alternative løsninger.

Det bes om fokus på god hånd- og hostehygiene og vi ber om at Hygieneplakaten skal henge oppe på alle personalrom o.l.

Kommunen oppfordrer sine ansatte til å unnlate å reise til land med stor smittespredning.

 

Har du spørsmål?

Fullstendig informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider Finner du ikke det du lurer på der, ring: 815 55015 (Folkehelseinstituttets informasjonstelefon) eller Bamble kommunes informasjonstelefon for korona tlf. 97058599 hverdager fra kl 08.00-15.30.

 

10.03.2020 - Korona-oppdatering

Bamble kommune forbereder seg på å håndtere eventuelle smittetilfeller.

Nasjonale helsemyndigheter følger situasjonen med koronaviruset nøye.

Lokalt i Bamble kommune har vi satt kriseledelse, og vi forbereder oss på å håndtere mulig smittede.

Vi følger utviklingen kontinuerlig, og ber innbyggerne gå inn påFolkehelseinstituttets nettsiderfor oppdatert informasjon.

Det vil komme oppdatert informasjon på Bamble kommunes hjemmeside i morgen.

 

 

09.03.2020 -Én person fra Bamble smittet av koronavirus

Det mistenkes at personen ble smittet i utlandet.

Bamble kommune har mottatt informasjon fra Mikrobiologisk laboratorium ved sykehuset i Vestfold om at én person fra Bamble har testet positivt på koronaviruset.

Prøvesvaret har foreløpig ikke blitt bekreftet av Folkehelseinstituttet.

Pasienten er i fin form

Pasienten er ung og har ikke symptomer i dag. Vedkommende har sittet i hjemmeisolasjon siden 05. mars.

-Personen er i fin form og følges opp av lokalt helsevesen, sier kommuneoverlege Anders Mølmen.

Følger opp saken

-Vi driver fortløpende smittesporing og de som eventuelt skal i karantene, vil bli kontaktet fortløpende, sier Mølmen.

Det mistenkes at personen har blitt smittet i utlandet.

Informasjon på kommunestyremøte

Kommuneoverlegen vil informere om koronatilfellet og smittevernarbeidet på kommunestyremøte på torsdag.

Sist oppdatert: 01. april 2020