VAKSINERING

Influensa- og koronavaksinering høsten 2023

Det er høst og tid for å ta influensa- og/eller koronavaksine, for de som anbefales det. Det er lurt å ta vaksine hvis du er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom. 

Vaksinasjonssenteret er på gamle Langesund ungdomsskole, i HP Jacobsensgate 10. I tillegg setter vi vaksiner på Herresenteret 23. oktober. Alle som tilhører risikogruppene kan komme. Det har ingen betydning hvilket legekontor du tilhører, om du er uten fastlege, eller ikke bor i Bamble.  

Legekontorene tilbyr også vaksiner til risikogruppen, de sender egen beskjed til sine pasienter. Se også legekontorenes informasjon på Helse Norge. Er du ikke i risikogruppen må du ta influensavaksinen på apoteket.  

Tid og sted for vaksinering  

Det er ingen timebestilling, bare møt opp.

19.10.23   14.00-18.00   gamle Langesund ungdomsskole
20.10.23   09.00-15.00   gamle Langesund ungdomsskole
23.10.23   09.00-11.30   NB! Herresenteret
26.10.23   14.00-18.00   gamle Langesund ungdomsskole
27.10.23   09.00-15.00   gamle Langesund ungdomsskole
02.11.23   14.00-18.00   gamle Langesund ungdomsskole
03.11.23   09.00-15.00   gamle Langesund ungdomsskole

I tillegg har vi to datoer der vi først og fremst tilbyr vi først og fremst koronavaksine:  

23.11.23   14.00-18.00   gamle Langesund ungdomsskole
07.12.23   14.00-18.00   gamle Langesund ungdomsskole

Hvilke vaksiner kan settes samtidig?

Influensa- og koronavaksine settes gjerne samtidig, det samme gjelder influensa- og lungebetennelsesvaksine. Korona- og lungebetennelsesvaksine kan ikke settes samtidig. Hvis ikke vaksinene settes samtidig, må det gå minst en uke mellom vaksinene.  

Hvor mye koster det?

Influensavaksinen til risikogruppene koster 200 kr. Betaling skjer via kort eller vipps. Koronavaksine er gratis. Pneumokokk- lungebetennelsesvaksine koster 450 kr. og anbefales hvert 6. år. 

Om influensavaksine og risikogrupper

Influensavaksinen er oppdatert med de 4 typene influensa som forventes å komme i vinter. Det finnes mange ulike influensavirus, så fjorårets vaksine beskytter ikke i år.

I 2022 tok 72,4% av Bambles innbyggere over 65 år influensavaksine. Det er best i Vestfold-Telemark. Vi ønsker dere velkommen tilbake i høst!

Barn med alvorlige sykdommer og voksne med risikosykdommer bør også ta influensavaksine, og noen også koronavaksine, for å beskytte seg mot alvorlig sykdom. Les mer om disses gruppene lenger ned på siden, eller på Fhi.no.  

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:   

·         Beboere i omsorgsboliger og sykehjem  
·         Alle fra fylte 65 år  
·         Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine  
·         Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år  
·         Barn og voksne med:  
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
- diabetes type 1 og 2   
- leversvikt eller nyresvikt   
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft   
- nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)   
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)   
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til:  
·         Helsepersonell og andre i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie  
·         Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte  
·         Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
·         Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl     

Les mer på FHI - influensavaksine

Om koronavaksine og risikogrupper

I år kommer det en oppdatert koronavaksine som beskytter bedre mot de variantene av virus som er nå. Vaksinasjon og gjennomgått sykdom gir relativt god beskyttelse mot alvorlig forløp av korona, men beskyttelse mot smitte blir lavere med tiden. Derfor anbefales det en ny dose for risikogruppnen i høst. Mange over 75 år tok koronavaksine i mars og april. De anbefales også en ny dose nå i høst.  

Disse anbefales koronavaksine i høst

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24: 

·         personer i alderen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
·         personer i alderen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
·         ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
·         barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom - dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
·         gravide i 2. og 3. trimester 

For mer informasjon om de ulike risikogruppene, se FHI - Vaksineanbefalinger

Sist oppdatert: 18. september 2023