Kommunen vår

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget: 35 96 52 40
Telefaks: 35 96 50 01

Vi ber om at alle henvendelser til kommunen sendes på e-post til: postmottak@bamble.kommune.no

Postadresse:
Postboks 80, 3993 LANGESUND

Besøksadresse:
Rådhuset, Kirkeveien 12
3970 LANGESUND

Servicetorget

Åpningstider:
Mandag - fredag: 09.00–15.00

Mer om Servicetorget

Kommunens organisasjon

Administrasjonen i Bamble kommune er organisert i fire kommunalområder. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Alle virksomheter ledes av en kommunalsjef. Hver kommunalsjef representerer kommunedirektøren.

Konstituert kommunedirektør er Birgit Sannes.

Bamble kommune har 944 årsverk med 1142 fast ansatte.

Bamble kommunes organisasjonskart pr. 16.05.23

 

Kommunens oppgaver

Våre tjenester og oppgaver har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vårt mål er at Bamble skal være en god kommune å leve i.

 • Vi skal yte kommunale tjenester til de som bor eller oppholder seg i kommunen
 • Vi skal føre tilsyn, regulere og gi råd og veiledning på en rekke områder
 • Vi skal kreve inn skatter og avgifter
 • Vi skal legge til rette for et levende lokaldemokrati
 • Vi skal planlegge og styre hvordan kommunen skal bygges ut

I møte med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet og ansatte som forsøker å finne gode løsninger.

Våre verdier

Engasjert - er modig og ser muligheter

Kompetent - kvalitet og utvikling i alle ledd

Respekt - likeverd og lojalitet

Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det eller ikke. Felles verdigrunnlag og målforståelse er en forutsetning for god samhandling, kvalitetssikring og ressursutnyttelse. Utvikling/bevisstgjøring og vedlikehold av et felles verdigrunnlag er derfor våre viktigste overordnede oppgaver. Vi kan aldri få regler og retningslinjer som gir svar på alle utfordringene i hverdagen. Her er verdiene rettesnor for vår atferd.

Arbeidsgiverpolitikk

Etiske retningslinjer

Vennskapskommuner

Bamble kommunes vennskapskommuner

I juni 2011 ble "Nordens plass" foran inngangen til rådhuset i Langesund åpnet av daværende ordfører Jon Pieter Flølo og landskapsarkitekt Jan Freste. På en stor kalkstein (bearbeidet av Jan Freste) står et messingskilt med navnet til alle vennskapskommunene

Vil du bo i Bamble?

Boliger/tomter til salgs i Bamble:

Administrasjonen i kommunen

Service- og dokumentsenter

Service- og dokumentsenter er en del av Administrasjon og organisasjonsutvikling sine fellestjenester. Virksomheten er lokalisert på rådhuset og består av arkiv, IKT, innkjøp og servicetorg.

Virksomheten har ansvar for:

 • Dokumenthåndtering, kvalitetssikring og registreringer i kommunens sak- og arkivsystem
 • Postlister
 • Finne dokumenter i eldre og avsluttede arkiver (etter nærmere avtale)
 • Drift av kommunens servicetorg
HR

Hovedoppgaver:

 • Videreutvikling av lønns- og personaladministrative tjenester, samt kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Sikre at det foregår organisasjonsutvikling og implementering i alle ledd av organisasjonen, samt følge opp ledelsessystemer som selvledelse, medarbeider- og utviklingssamtaler, kvalitetsarbeid, opplæring og rekruttering
 • Rådgiving og veiledning
 • Attføring, omplassering og vernetjeneste
 • Føre de lokale forhandlingene, påse revisjon og vedlikehold av tariffavtaler
 • Følge opp og implementere lovverk og forskrifter innenfor det personalpolitiske området, samt innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Utarbeide kommunens personal- og organisasjonspolicy, samt omstillingsstrategier
 • Videreutvikling av kommunens behov for generell og faglig kompetanse
 • Følge opp kommunenes personal og pensjonsforsikringer
 • Utvikle og implementere kommunens kvalitetsarbeid, samt være ansvarlig for kvalitetsprisen
 • Systemansvar for lønns- og personalsystem
 • Sørge for at Bamble kommune er en god lærebedrift
 • Sørge for åpen og korrekt informasjon
 • Vedlikehold, oppfølging og utvikling av HMS og kvalitet
 • Ekstern og intern informasjon og kommunikasjon
 • Organisasjonsutvikling og opplæring
Plan og økonomistyring

Virksomheten yter støtte til kommunens øvrige enheter innenfor områdene budsjett, regnskap, og økonomistyring. I tillegg ligger kommunal innfordring/fakturering og Skatteinnkreving under virksomheten.

Virksomheten har ansvar for blant annet

 • Fakturering og innfordring: Innkreving av kommunale krav, herunder blant annet eiendomsskatt, kommunale gebyrer, husleie, institusjonsopphold, SFO, barnehage, helse og omsorgstjenester, og skjenkebevilling. I tillegg har virksomheten ansvar for innfordring av misligholdte sosiallån og formidlingslån.
 • Skatteinnkreving: Skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, forskuddsskatt, restskatt, og upersonlig forskuddsskatt/upersonlig restskatt.
 • Plan – og Budsjett: Ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, driftsrapporter og årsmelding. Yter også support til øvrige enheter i forhold til økonomistyring, budsjett og regnskap.
 • Regnskap: Ansvarlig for kommunens bilagsbehandling, remittering og inngående fakturabehandling. Avstemmer og kontrollerer kommunens regnskap, samt veileder øvrige enheter i attestasjon og regnskapsføring. I tillegg ansvarlig for pålagt rapportering til Altinn og Statistisk Sentralbyrå.

 

Halen gård

Halen Gård - utleie

Praktisk informasjon

Tlf: 48 03 52 28

Adresse: Skarpenordveien 23, 3970 Langesund.

Om Halen Gård
Halen gård er et tradisjonsrikt, særpreget og praktisk sted for arrangementer, møter og kurs. Vi kan tilby lokale for 70 personer. Bygget leies ut til bryllup, dåp, konfirmasjon, jubileum, feiring av runde tall (fra fylte 30 år). Annet må avtales nærmere.

Det er viktig å notere seg at Halen Gård kan bookes 3 år frem i tid fra den datoen du ringer.

Av audio-visuelt utstyr har vi projektor, flip-over, TV/video, musikkanlegg med surroundsystem, mikrofoner etc. Enhver som har noe stort å feire, ønsker selvsagt at det skal bli vellykket. Halen gård som selskapslokale har atmosfære som inviterer til feststemning.

Mer informasjon

Grafisk profil

I 2014 lanserte Bamble kommune en ny grafisk profil for hvordan kommunen skal fremstå. Åpne lenken under for å få et glimt.

Grafisk profilhåndbok for Bamble kommune

Generelt om Bamble

Politivedtekter for Bamble kommune

Grendlandssamarbeidet

VisitBamble

Generelt om Bamble kommune

Kulturminner

(for litt mer interesserte lesere)

 

Sist oppdatert: 16. mai 2023