Bamble Ungdomsråd

Bamble ungdomsråd

Barn og unge

Bamble Ungdomsråd har eksistert i 4 år og medlemmene er aktive i ulike kommunale råd og utvalg. De har møter i forkant kommunestyremøter og uttaler som om saker som omhandler barn og unge. 

Ny ungdomsskolestruktur

Akkurat nå er ny ungdomsskolestruktur et brenhett tema.  Hver ungdomsskole i Bamble + videregående har to representanter i rådet. Disse velges av, ikke nødvendigvis fra elevrådet.  Ungdomsrådet har også representert kommunen på nordiske treff i regi av Foreningen Norden.  De har vært delegater på tur til Danmark, Sverige og Island, samt konferanse i Brussel i Belgia.  Tre av våre ungdommer har verv i Telemark Ungdomsråd.

I Bamble har vi fått en tradisjon ved at ordfører er ungdomsrådets fadder og har deltatt på de fleste møter.  Administrasjonen av Ungdomsrådet ligger hos fritid for barn og unge.

Rådets styre:

Leder (2016 - 2017) er Odin Hovland Stahlsberg, Nestleder Sarah Aas Frydenlund  og sekretær Liselotte Skogen Hansen 

Sist oppdatert: 24. august 2016