8. mai/17.mai

17.mai i Bamble kommune

Her finner du 17.mai programmet for Bamble kommune
 
 
Bamble kommune og 17. maikomiteene i kommunen oppfordrer alle til å feire 17. mai hjemme på grunn av koronafaren. For å unngå ny smittespredning må vi sammen ta ansvar for å unngå ansamlinger av folk!


Komiteene har i samarbeid med kommunen laget et helhetlig program med markeringer som er spilt inn på forhånd samt noen mindre, lukkede markeringer som sendes live.


Markeringene vil bli streamet direkte på selve dagen på kommunens Facebook-side fra kl 08.00 – 13.15. Innslagene vil deretter bli lagt ut på Bamble kommune sin nye YouTube-kanal.  I tillegg vil den enkelte komite formidle lokalt innhold på sine egne kanaler. 

Følg streamingen direkte fra kl 08.00 på vår Facebook-side

Se alle innslagene på kommunens YouTube-kanal 

 

Noen steder har korps og drill fått tillatelse til å marsjere i kontrollerte former og langs godkjente ruter. Hvis du er så heldig at et korps kommer forbi deg, er det viktig at du ikke henger deg på korpset men lar det fortsette slik at også andre kan oppleve korpsmusikk på grunnlovsdagen.

Program

Youtube

 

Gratulerer med dagen

Bamble kommune ønsker alle en fin 17.mai feiring.

17.mai tegninger fra Langesund barneskole

8.mai

Markering av frigjørings- og veterandagen

Frigjøringen 75 år etter

Flaggheising flere steder i Bamble

Det norske flagget utgjør en viktig del av 8. mai-markeringen. Her kan du se flaggheisingen og flaggmarkeringen rundt om i Bamble.

Tusen takk til alle som bidro med organisering og med filming, og tusen takk til Bjørn Årseth for musikken. (Klipp: Magdalena Mianowicz)

Flaggmarkering i Bamble

 

Markering i Langesund

Ordfører Hallgeir Kjeldal holder tale og legger ned blomster.
Fanfare ved Bjørn Årseth, Bamble kommunale kulturskole
Æresvakt ved to veteranrepresentanter: Jarle Olvar Nygård og Kjetil Kåsa.

Markering Langesund

Markering på Stathelle

Ordfører Hallgeir Kjeldal holder tale og legger ned blomster.
Fanfare ved Bjørn Årseth, Bamble kommunale kulturskole
Æresvakt ved to veteranrepresentanter: Jarle Olvar Nygård og Kjetil Kåsa.

Markering på Stathelle

Markering ved Bamble kirke

Ordfører Hallgeir Kjeldal holder tale og legger ned blomster.
Fanfare ved Bjørn Årseth, Bamble kommunale kulturskole
Æresvakt ved to veteranrepresentanter: Jarle Olvar Nygård og Kjetil Kåsa.

Markering ved Bamble kirke

 

 

Markering fra Gongeleiren

Ordfører Hallgeir Kjeldal holder tale og legger ned blomster.
Fanfare ved Bjørn Årseth, Bamble kommunale kulturskole.
Æresvakt ved to veteranrepresentanter: Jarle Olvar Nygård og Kjetil Kåsa
Bamble Turlag legger også ned en symbolsk bukett.

Amund Bjurholt Johnsen fra Bamble historielag forteller om Gongeleiren som ble etablert i skogen ved Dørdal i Bamble i mai 1944. Her søkte 73 ungdommer fra Bamble tilflukt for å unngå å bli satt i tjeneste av tyskerne. Seks måneder senere ble leiren oppdaget av tyskerne og to av ungdommene mistet livet.

Markering fra Gonge

 

Markering fra Herre

Her kan du se markeringen fra Herre. Kjell Woje forteller de sterke historiene til Øivind Ellefsen og "Kallemann" som begge ble drept under krigen.

Ordfører Hallgeir Kjeldal holder tale og legger ned blomster.
Fanfare ved Bjørn Årseth, Bamble kommunale kulturskole
Æresvakt ved to veteranrepresentanter: Jarle Olvar Nygård og Kjetil Kåsa

Markeringen fra Herre

Selve markeringen

8. mai i år er det 75 år siden frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig. Bamble kommune synes at det er viktig å markere denne dagen, og inviterer alle innbyggere til å se markeringen på vår nettside.  

Bamble kommune vil i samarbeid med veteranrepresentanter og frivillige markere frigjørings- og veterandagen 2020.

Markeringen vil bli gjort ved kommunens viktigste krigsminnesmerker hvor seremoniene vil bli filmet. Opptakene fra markeringen vil bli lagt ut på kommunens nettside og på Facebook i løpet av ettermiddagen.  

Nedenfor kan du se hva markeringen på våre nettsider vil inneholde:  

Tidspunkt er utelatt, da vi ikke ønsker å samle mange mennesker på de ulike stedene på grunn av koronapandemien.   

 

Flaggheising  

Tale og kransnedleggelse ved bauta i Langesund, ordfører Hallgeir Kjeldal og varaordfører Torstein Dahl
Fanfare ved Bjørn Årseth, Bamble kommunale kulturskole
Æresvakt ved veteranrepresentantene Jarle Olvar Nygård og Kjetil Kåsa  

Tale og kransnedleggelse ved bauta på Stathelle, ordfører og varaordfører
Fanfare ved Bjørn Årseth
Æresvakt  

Tale og kransnedleggelse ved bauta Bamble kirke, ordfører og varaordfører Fanfare ved Bjørn Årseth
Æresvakt

Tale og kransnedleggelse på Gonge, ordfører og varaordfører
Fanfare ved Bjørn Årseth Æresvakt
Omvisning ved Amund Bjurholt Johnsen fra Bamble historielag.

Gongeleiren ble etablert i skogen ved Dørdal i Bamble i mai 1944. Her søkte 73 ungdommer fra Bamble tilflukt for å unngå å bli satt i tjeneste av tyskerne. Seks måneder senere ble leiren oppdaget av tyskerne og to av ungdommene mistet livet.  

Kjell Woje fra Bamble historielag forteller om minnesmerke på Herre og den sterke historien om Øivind Ellefsen. Han forteller også om Karl K. Hansen «Kallemann» som var en av de yngste krigsseilerne fra Bamble.

Tale og kransnedleggelse på Herre kirkegård, ordfører og varaordfører
Fanfare ved Bjørn Årseth
Æresvakt  

Bamble bibliotek og litteraturhus og Telemark museum vil publisere en digital fortelling om «Krig og fred i Bamble» Dette blir publisert på bibliotekets facebookside kl 1200 den 8.mai.  

Du finner markeringen her på vår nettside og på kommunens Facebookside.

Hjertelig velkommen!  


 

Sist oppdatert: 17. mai 2020