Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt Fritid

Avdelingen har ansvar for tilrettelagte fritidsaktiviteter for voksne, barn og unge med ulike bistandsbehov.

  • Bambleklubben er et møtested for voksne - fra 18 år.
  • POPMIX er en fritidsklubb for aldersgruppen 15-25 år.
  • Fritid med bistand, et alternativ til tradisjonell støttekontakt.

Kontaktperson: Tone Bjørnerud - tlf: 481 64 975

Bambleklubben

Klubben har tilbud annen hver tirsdag i Reiduns vei bofellesskap.

Les mer om Bambleklubben

Bambleklubben er et fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede, bosatt i Bamble kommune.
Det er varierte aktiviteter og matservering.

Medlemskap i klubben koster kr. 400,- pr. år

POPMIX

Det er klubbkveld på Fjæra i Langesund hver tirsdag (følger skoleruta) fra kl. 18.00-21.00
Det er kafesalg og man betaler for ekstraordinære aktiviteter

Fritid med bistand

Det er et mål at alle barn og unge i Bamble kommune som ønsker det, skal ha muligheter til å delta i en fritidsaktivitet. "Fritid med bistand" er en metode som gjør det lettere for personer med ulike bistandsbehov å kunne delta i det ordinære organisasjonslivet. "Fritid med bistand" er et alternativ til tradisjonell støttekontakt og det benyttes samme søknadsskjema som for søknad om støttekontakt. Kryss av i egen rubrikk for Fritid med bistand.

Fritid med bistand

Støttekontakt

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 02. desember 2015