Ordførers ukekalender

Ordfører i Bamble kommune heter Hallgeir Kjeldal og han representerer Arbeiderpartiet. Her er en oversikt over hans aktiviteter de nærmeste to ukene:

Uke 21:

Tirsdag 22.mai:

10.00:  Møte ordførerkollegiet, Rådhuset Bamble

12.00:  Politirådsmøte, Rådhuset Bamble

13.00:  Eiermøte Skagerak Energi, Rådhuset Bamble

18.00:  Folkemøte Barnefattigdom, Halen gård

Onsdag 23.mai:

18.00:  Kick-off Skagerakfestivalene, Wrightegaarden Langesund

Torsdag 24.mai:

08.00:  Felles formansskapsmøte Porsgrunn/Bamble, Skjærgården hotell og badepark, Langsund

13.00:  Administrasjonsutvalget, Rådhuset Bamble

Fredag 25.mai:

09.00:  Vielser, Halen Gård, Langesund

Uke 22:

Mandag 28.mai:

08.00:  Postmøte, Ordførers kontor, Langesund

12.00:  Innbyggerdialog

16.00:  Genberalforsamling GREP, Norranabygget, Porsgrunn

18.00:  Informasjonsmøte E-18, Dørdal - Grimstad, Dørdal grendehus, Bamble

Tirsdag 29.mai:

09.00:  Dialogmøte busstilbudet i Grenland, Skagerak Arena, Skien

13.00:  Arbeidsmøte formannskapet, Grimsrud gård, Fossing

20.00:  Ordførertreff, Nutheim

Onsdag 30.mai:

08.00:  Ordførertreff, Nutheim

Torsdag 31.mai:

08.00:  Formannskap

Fredag 1.juni:

09.00:  Vielser, Halen gård Langesund

14.15:  Møte AT skog, Rådhuset Bamble

18.00:  Åpning Shantyfestivalen, Smietangen Langesund

Uke 23:

Mandag 4.juni:

08.00:  Postmøte, Ordførers kontor, Langesund

12.00:  Innbyggerdialog

15.30:  Ungdomsrådet, Rådhuset Bamble

18.00:  Styremøte Bamble Arbeiderparti, Halen gård

Tirsdag 5.juni:

15.00:  Besøk fra Nordisk kulturråd, Sentrumsgården Langesund

20.00:  Teaterforestilling, Huken Porsgrunn

Onsdag 6.juni:

09.00:  Styremøte E-18 Dørdal - Grimstad, Brokelandsheia

13.00:  Drøftingsmøte Lønn, Møterom Langen Rådhuset Bamble

15.00:  Dialogmøte med salgs- og skjenkebevillingshavere, Rådhuset Bamble

Torsdag 7.juni:

15.00:  Generealforsamling Skagerak Energi, Skagerak Energi Porsgrunn

Fredag 8.juni:

09.00:  Grenlandsrådet, Kragerø

Lørdag 9.juni:

12.00:  Nordisk mesterskap Bowles, Skjærgårdshallen Langesund

Sist oppdatert: 22. mai 2018