Ordførers ukekalender

Ordfører i Bamble kommune heter Hallgeir Kjeldal og han representerer Arbeiderpartiet. Her er en oversikt over hans aktiviteter de nærmeste to ukene:

Uke 32:

Ferie

Uke 33:

Mandag 13.august:

08.00:  Postmøte, Ordførers kontor, Langesund

12.00:  Innbyggerdialog, Ordførers kontor, Langesund

Tirsdag 14.august:

08.00:  Intern tid, Rådhuset Bamble

Onsdag 15. august:

13.00:  Utstilling av studentarbeider ved USN; Kjølnes Porsgrunn

Torsdag 16. august:

08.30:  Gruppeledermøte, Rådhuset Langesund 

12.00:  Møte med næingsaktør, Ordføres kontor, Langesund

Fredag 17. august:

09.00:  TV aksjonen, Rådhuset Langesund

13.00:  Møte vedrørende Smietangen, Rådhuset Langesund

17.00:  Åpning Revyfestivalen Langesund

Lørdag 18. august:

08.30:  Veterantreff Oddane Fort:

 

Uke 34:

Mandag 20. august:

08.00:  Porsmøte, ordførers konor

10.00:  Brotorget panorama, Brotorget Sathelle

12.00:  Innbyggerdialog, Ordførers kontor, Langesund

18.00:  Medlemsmøte AP, Halen Langesund

Tirsdag 21. august:

09.00:  Styremøte ny E-18, Brokelandsheia

Onsdag 22. august:

10.00:  Møte KS, Rådhuset Bamble

18.00:  Møte posisjonen, Rådhuset Langesund

Torsdag 23. august:

10.00:  Møte ordførerkollegiaet, Skien

Fredag 24. august:

10.00:  Bystrategi Grenland, Fylkeshuset Skien

Sist oppdatert: 06. august 2018