Ordførers ukekalender

Ordfører i Bamble kommune heter Hallgeir Kjeldal og han representerer Arbeiderpartiet. Her er en oversikt over hans aktiviteter de nærmeste to ukene:

Uke 10

Tirsdag 6. mars:

11.00:  Vi fritid, Fylkeshuset Skien

12.30:  Eiermøte Skagerak Energi, Porsgrunn

14.00:  Møte med ordførerne i Kragerø og Porsgrunn, Rådhuset Porsgrunn

Onsdag 7. mars:

10.00:  Møte Langesund turist, Ordførers kontor

12.00:  Eierskapsmøte Grenland havn, Brevik

15.00:  Beredskapsmøte, Rådhuset Langesund

Torsdag 8. mars:

08.00:  Møte vedrørende konferanse 9.juni.  Møterom Hørsfjell, Rådhuset

09.00:  Dialogkonferanse Framtidas ungdomsskole, Halen Gård Langesund

10.00:  Tilsettingsutvalgsmøte, Ordførers kontor

Uke 11:

Mandag 12. mars:

08.00:  Postmøte, Rådhuset

12.00:  Innbyggerdialog, Rådhuset

18.30:  Gruppemøte, Halen Gård

Tirsdag 13. mars:

09.00:  Møte ordførerkollegiet Grenland, Halen gård

14.30:  Møte med utbygger, Ordførers kontor

Onsdag 14. mars:

08.00:  Valgmøte KLP, Bø hotell

Torsdag 15. mars:

09.00:  Ungdomsrådet, Ordførers kontor

14.00:  Åpning av nye lokaler Visit Telemark, Klosterøya Skien

17.00:  Kommunestyret

Fredag 16. mars:

10.00:  Bystrategi Grenland, Fylkeshuset SKien

Lørdag 17. mars:

09.00:  Årsmøte TAP, Staand hotell Vrådal

Søndag 18. mars: 

08.00:  Årsmøte TAP, Straand hotell, Vrådal

 

 

Sist oppdatert: 06. mars 2018