Ordførers ukekalender

Ordfører i Bamble kommune heter Hallgeir Kjeldal og han representerer Arbeiderpartiet. Her er en oversikt over hans aktiviteter de nærmeste to ukene:

Uke 2, 2018

Mandag 8. januar:

08.00:  Ledermøte, Rådhuset Langesund

12.00:  Innbyggerdialog, Orførers kontor Langesund

Tirsdag 9. januar:

08.00:  Avsatt til intern tid, Ordførers kontor Langesund

18.00:  Møte med grunneiere, Bambleåsen Rådhuset

Onsdag 10. januar:

09.00:  Møteplass byutvikling, Ælvespeilet Porsgrunn

18.00: Informasjonsmøte om deponi, Brevik kulturhus

Torsdag 11. januar:

08.00:  Samtaler Skagerak Energi

Fredag 12. januar:

08.00:  Samtaler Skagerak Energi

Lørdag 13.januar:

09.30:  Frivillighetskonferansen 2018, Skjærgården hotell og badepark

Uke 3

Mandag 15.januar:

08.00:  Ledermøte, Ordførers kontor

10.00:  Møte med Kystlaget, Ordførers kontor

12.00:  Innbyggerdialog, Ordføres kontor

14.00: Birkelandprosjektet, Deltabygget Porsgrunn

Tirsdag 16. januar:

08.00:  Møte Oslo

Fredag 19. januar:

08.30:  Innovasjonscamp, Bamble videregående skole, Grasmyr

Sist oppdatert: 09. januar 2018