Valg 2019

Aktuell informasjon om valget til høsten

ValgValgdag

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til 9. september. I Bamble vil det bli mulig å avgi stemme både søndag 8.- og mandag 9. september

Godkjente valglister

Bamble valgstyre har i møte 15.05.2019 godkjent listeforslagene fra følgende partier:

De godkjente valglistene legges også ut til ettersyn på Bamble rådhus - servicetorget, Bamble bibliotek og litteraturhus.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, må etter valglovens § 6-8 fremsettes senest 7 dager etter denne offentliggjøringen.

Sist oppdatert: 16. mai 2019