Gjeldende planer

Reguleringsplan

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Helse- og omsorgsplan - Utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsplan - Habilitering og rehabilitering

Utvikling av heltidskultur i Bamble kommune

Byggeskikksveileder for Langesund

Hovedplan for vann og avløp

Boligbyggeprogram

Energi- og klimaplan

ATP Grenland

Strategi og plan for myke trafikanter

Kulturskolens utviklingsplan 2015-2018

Strategidokument for Enhet - skole og barnehage

Landbruksplan 2014-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vann- og avløpsplan 2014 - 2024

Frivillighetsplan 2014-2017

Boligsosial handlingsplan

Handlingsplan for folkehelse

Friluftsplan 2015 - 2019

 

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

Sist oppdatert: 18. september 2018