Hovedrullering av kommunens arealdel

00.Vedtak kommunestyret 18062015

01. Planbeskrivelse

02. Kommunens arealdel Bamble 2014-2015

03. Temakart eksisterende reg.planer

04. Temakart verna vassdrag

05. Temakart kulturminner og kulturmiljø

06. Temakart Naturverdier og skjærgårdspark

07. Støyvarselkart

08. Temakart avvikssone

09. Bestemmelser og retningslinjer

10. Boligbyggeprogrammet

11. ROS ATP-Grenland 19102013

12. ROS Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

13. ROS Bamble kommune

14. Planprogram

15. Vedlegg planprogram

16. Fase 1 innspill og kriteria

17. Fase 1 innspill og kritereia-Huskrull

18. Fase 2 innspill of konsekvensutredning

19. Vedtak 1 gangsbehandling 12112014

20. Konsekvensutredning av endringer iht vedtak 12112014

21. Høringsfase Merknader og vurderinger

22. Høringsfase Konsekvensutreding av endringer

23. Naturfaglig vurdering. Foreløpig notat

24. Utsnitt av plankart Herre

25. Utsnitt av plankart Rugtvedt

26. Utsnitt av plankart Stathelle

27. Utsnitt av plankart Grasmyr

28. Utsnitt av plankart Langesund

29. Utsnitt av plankart Nylende-Feset-Rønholt

30. Utsnitt av plankart Trosby

31. Utsnitt av plankart Valle

32. Utsnitt av plankart Brevikstrand

 

-Yggdrasil

-Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

-Energi og klimaplan 25032010

- ATP-Grenland 17062014

-Strategi og plan for myke trafikanter rev. 27022014

 

 

Sist oppdatert: 05. august 2015