Reguleringsplan for Lilletorget Langesund

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kommunestyre i møte den 8.12.2016 sak 115/16 godkjent overnevnte reguleringsplan datert 1.11.2016 med tilhørende dokumenter