Coop Herre

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det at Coop Vestfold og Telemark SA setter i gang arbeid med endring av detaljreguleringsplan Gbnr. 4/83 og 4/216 m.fl., (Coop – Herre) i Bamble kommune. plan ID. nr. 272