Grasmyr

VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING OG FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE FOR GRASMYR I BAMBLE KOMMUNE

Varslingsannonse

Synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 06.10.17 til:
Asplan Viak AS, pb. 393 Sentrum, 3701 Skien eller e-post sissel.nybro@asplanviak.no.
Kopi til: Bamble kommune v/ Næring, miljø og samfunnsutvikling, pb 80, 3993 LANGESUND eller e-post postmottak@bamble.kommune.no.

Sist oppdatert: 01. september 2017