Fløyås v/Sekkekilen

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for et nytt hytteområde på eiendommen - gnr. 85 bnr. 127, ved Sekkekilen i Bamble kommune