Varsel om oppstart av detaljregulering for Bjerkenetunet i Bamble kommune

Bjerkenetunet side 1

Bjerkenetunet side 2

Sist oppdatert: 01. november 2017