E-18 Dørdal - Grimstad

På vegne av styret for det kommunale planarbeidet legger Nye Veier med dette ut planprogram for kommuneplan E-18 Dørdal - Grimstad til offentlig ettersyn.