Langesund sør

Formannskapet har i møte den 06.06.2019 sak 42/19 anbefalt planforslaget med tilhørende dokumenter.

Bestemmelser Langesund sør alternativ 1

Bestemmelser Langesund sør alternativ 2

Bestemmelser Langesund sør alternativ 3

Høringsannonse Langesund sør

Notat Langesund bad

Planbeskrivelse Langesund sør alternativ 1

Planbeskrivelse Langesund sør alternativ 2

Planbeskrivelse Langesund sør alternativ 3

Plankart Langesund sør alternativ 1

Plankart Langesund sør alternativ 2

Plankart Langesund sør alternativ 3

Rapport arkeologisk registrering

Rapport Naturmangfold Langesund sør

ROS-analyse Langesund sør

Saksutskrift Formannskapet Langesund sør

Vedtak Formannskapet Langesund sør

Sist oppdatert: 21. juni 2019