Del av Trosby - Kjøya

Teknisk Utvalg har i møte den 26.4.2017 sak 29/17 anbefalt planforslag til Detaljregulering for del av Trosby – Kjøya datert 12.5.2017, bestemmelser datert 16.5.2017, planbeskrivelse datert 16.5.2017.