Hegna bru (Plan id 311)

I henhold til plan og bygningslov jmfr.§12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

R02 - Hegna bru plan id 311 vedtatt i Kommunestyret den 21.9.2017 (Sak 82/17)

(Gjeldende plan id 228 – kartblad R102 og R103 oppheves og erstattes med plan id 311)

Kommunestyrevedtak plan id 311     Plankart R02 Hegna bru     Bestemmelser Hegna bru     Planbeskrivelse Hegna bru     Vedlegg 7 ROS-analyse

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 C-tegn      Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 F-tegn     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X_1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X_2-tegn

Vedlegg 4 Faun rev aug 17     Vedlegg 5 Notat naturmangfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Sist oppdatert: 12. oktober 2017