Hydal bru (Plan id 312)

I henhold til plan og bygningslov jmfr.§12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

R-03 - Hydal bru plan id 312 vedtatt i Kommunestyret den 21.9.2017 (Sak 83/17)

Kommunestyrevedtak plan id 312     Plankart R-03 Hydal bru     Bestemmelser Hydal bru     Planbeskrivelse Hydal bru   

Vedlegg 3 Teknisk plan   rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan   rev 300817 C-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan   rev 300817 F-tegn

Vedlegg 3 Teknisk plan   rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan   rev 300817 X-1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan   rev 300817 X-2-tegn

Vedlegg 4 Faun viltvurderinger rev. aug. 17     Vedlegg 5 Notat naturmangfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Vedlegg 7 ROS-analyse

Sist oppdatert: 08. mars 2018