Vinterdal - Tinderholt (Plan id 313)

I henhold til plan og bygningslov jmfr §12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

R-04 Vinterdal - Tinderholt (Plan id 313)

(Gjeldende plan id 228 – kartblad R104, R105,R106 oppheves og erstattes med plan id 313.
Gjeldende plan id 215 Stillinga Skytebane oppheves og erstattes i sin helhet i plan id 313.)

Kommunestyrevedtak plan id 313     Plan - R04 - 01     Plan R04 - 02     Plan R04 - 03     Bestemmelser     Planbeskrivelse     Vedlegg 7 - ROS-analyse

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 C-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 F-tegn     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-2-tegn     

Vedlegg 4 Faun viltvurderinger rev aug 17     Vedlegg 5 Notat naturmengfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Sist oppdatert: 12. oktober 2017