Rønholtbrua (Plan id 316)

I henhold til plan og bygningslov jmfr. §12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

R07 Rønholtbrua (plan id 316) Vedtatt i Kommunestyret den 21.9.2017 - sak 87/17
Gjeldende plan id 228 – kartblad R109, R110, R111 oppheves og erstattes med plan id 316.

Kommunestyrevedtak plan id 316     Plankart - R07-1     Plankart - R07- 2     R07 Bestemmelser     R07 Planbeskrivelse     Vedlegg 7 - ROS-analyse

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 C-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 F-tegn     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-2-tegn     

Vedlegg 4 Faun viltvurderinger rev aug 17     Vedlegg 5 Notat naturmengfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Sist oppdatert: 12. oktober 2017