Vardås - Langrønningen (Plan id 317)

I henhold til plan og bygningslov jmfr. §12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

Vardås - Langrønningen (Plan id 317 - R08)    (Gjeldende plan id 228 – kartblad R110, R112 oppheves og erstattes med plan id 317.)

Kommunestyrevedtak plan id 317     Plankart - R08 Vardås alt.2     R08 Bestemmelser     R08 Planbeskrivelse     Vedlegg 7 - ROS-analyse

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 C-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 F-tegn     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-2-tegn     

Vedlegg 4 Faun viltvurderinger rev aug 17     Vedlegg 5 Notat naturmengfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Sist oppdatert: 25. oktober 2017