E-18 Rugtvedt - Dørdal

Teknisk utvalg har i møte den 22.6.2017 anbefalt planforslag for 8 delplaner - reguleringsendringer med tilhørende dokumenter.

En gjør oppmerksom på at i planvarslingen ble det varslet oppstart av 9 delplaner fra Rugtvedt – Dørdal - R01 – R09. Rugtvedt område(hovedkryss) R01 er utsatt og vil bli behandlet på et senere tidspunkt.

Høringen omfatter 8 delplaner-reguleringsendringer fra Hegna bru og sør- vestover til Dørdal – Langrønningen. De har betegnelsene R02 – R09.Plandelene er nummerert fra øst mot vest 

Vi viser til annonsen i avisa den 3.juli 2017 (se vedlagte dokumenter).

Ved nærmere opplysninger i høringsperioden kan Henry Hvalvik kontaktes på telefon 35 96 50 98 eller E-post til henry.hvalvik@bamble.kommune.no

Avisannonse     Oversiktskart R02 - R09

Plan id 311-R02 Hegna Bru    Plan id 312-R03 Hydal Bru     Plan id 313-R04 Vinterdal - Tinderholt

Plan id 314-R05 Mørkekjerr Bru - Stemmen     Plan id 315-R06 Svartholt Bru     Plan id 316-R07 Rønholtdalbrua    

Plan id 317-R08 Vardås - Langrønningen       Plan id 318-R09 Langrønningen - Dørdal

 

Tekniske justerte tegninger

Informasjonsskriv

Teknisk plan del 1 profiler

Teknisk plan del 2 normalprofiler

Teknisk plan del 3 konstruksjoner

Teknisk plan del 4 støykart

Teknisk plan del 5 støykart skjerming

Sist oppdatert: 14. juli 2017